Nollvision för Spädbarnsdöd nu!  

I Sverige dör mellan 400-450 barn strax innan de föds varje år. På vissa håll i landet föds kring en halv procent av alla barn döda. Dödstalen har inte minskat i Sverige de senaste 20 åren.

Varje barn som dör är en tragedi  för familj och omgivning och lämnar en livslång sorg hos föräldrarna. Det medför också samhällskostnader i form av psykisk ohälsa och sjukskrivningar.  

Forskare tror att omkring 30% av dödsfallen skulle vara möjliga att förebygga. Många andra länder har lyckats minska antalet dödfödslar och tex Finland och Island har betydligt lägre antal/1000 födslar än vad Sverige har.  

I dödsorsaksregistret registreras alla dödsfall med dödsorsak, men där ingår inte barn som dött innan förlossning, dessa barn räknas heller inte med när man pratar om spädbarnsdödlighet, vilket gör att dessa dödsfall glöms i statistiken.  

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar alla länder att göra en strukturerad analys, en audit av alla dödfödslar för att kunna förebygga och har utarbetat ett program för detta ”Making every baby count”  

Det är inte acceptabelt att Sverige inte gör mer för att minska antalet dödsfall innan födsel. Spädbarnsfonden kräver agerande nu! 

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra nationell audit av dödfödslar årligen, samt utifrån det utarbeta förebyggande åtgärder.

 

Hjälp oss att påverka! Skriv under namninsamlingen. Tack för att du stöder denna livsviktiga fråga.

 

biggerbannerminstakistorna21.png


Spädbarnsfonden, Angela Jones.    Kontakta namninsamlingens skapare