Nej till ytterligare vindkraftverk i Ånge kommun

Ånge kommun beskrivs av politiker och tjänstemän som en attraktiv kommun för etablering av vindkraft.

Det finns idag beviljat tillstånd för 203 st verk där 56 st är klara/under byggnation, det är stora industriområden i skogsmark som det handlar om.

Exploatörer och politiker säger att det kommer ge massor med arbetstillfällen under byggtiden och även en del under driften, sanningen är att det inte blir så många lokala jobb som dessa stora industriområden ger många jobb sker via distansövervakning.

Vindkraften som förnybar och fossilfri energikälla stämmer inte heller, det sker stora koldioxidutsläpp både under tillverkning och byggnation. Det är inte heller en energikälla som levererar el 24 timmar per dygn.

Vår livsmiljö, djur och natur kommer påverkas och begränsas under lång tid när stora skogsområden förvandlas till industriområden.

Intresseorganisationen Ånge vindkraft tycker att vi i vår kommun har bidragit nog till vindkraft i Sverige, och vi vill nu ha ett stopp för ytterligare vindindustriområden.

Du som bor permanent, har fritidshus eller på annat sätt har anknytning till Ånge kommun och är emot ytterligare vindkraftsbyggen, skriv på denna lista så vi kan lämna över den till politikerna.

För mera information besök vår hemsida www.angevindkraft.se

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ånge vindkraft kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...