Nej till Vindpark i Staverhult

958E147E-E11B-4B15-B445-65315467EC33.jpeg
Samråd pågår till 3 Augusti för 3-4 st 270 m höga vindkraftverk i Staverhult.

D
enna namninsamling lämnas till Stena Renewable och Ljungby kommun den 3dje Augusti. 

Ljungby Kommuns vindkraftplan förordar placerig av vindparker i flera av kommunens orörda skogsområden. Just nu är Staverhult 2 mil sydväst om Ljungby aktuellt för samåd inför utbyggnad av vindkraft.

Vi tycker att Vindparker i Ljungby kommuns stillsamma, tysta och rogivande skogar, och därmed Staverhult är olämpliga av följande skäl:

  • Området är ett av få områden där djur och människor kan uppleva fullständig tystnad och mörka nätter utan störande ljud och ljus i Kronobergs län. Nöttja Urskogs Naturreservat finns dessutom inom det utpakade området för Vindparken.

  • Vindkraftverken i Staverhult planeras bli 270 m höga, vilket är högre än världens idag högsta vindkraftverk som har en totalhöjd på 260 m. Turning Torso i Malmö är 190 m högt och syns på 3 mils radie. Enligt Transportstyrelsens regelverk krävs högintensivt blinkande vitt ljus som är synligt från alla håll för vindkaftverk av denna höjd. Vi befarar därför att vindkraftverken i Staverhult kommer att störa djur och människor på mycket stora områden, dygnet runt.

  • Vi anser att konsekvenserna för djur och växtliv inte kan bedömas på ett tillräckligt säkert sätt eftersom vi har mycket liten erfarenhet av vindkraftverk av denna storlek.  Försiktighetsprincipen bör tillämpas och detta projekt bör inte genomföras.

Vi anser att vindkraft bör byggas där flora och fauna redan är påverkade, tex i närheten av större vägar och städer och säjer därför Nej till föreslagen vindpark i Staverhult.


Länkar:

http://blmwyomingvisual.anl.gov/docs/WindVITD.pdf

https://www.nyteknik.se/energi/nu-byggs-varldens-storsta-vindkraftverk-6945376 

https://www.stenarenewable.com/vindparker/staverhult/


Lena-Marie Höglund, Extorp    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lena-Marie Höglund, Extorp lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...