Nej till vindkraftverk i Trollamossen - Bratteborg, Ekeryd, Skjutebo

Vindkraft vid Trollamossen
 
Du kommer drabbas av vindkraftens utbyggnad på Trollamossen.
 
I media och från myndigheter och industri sprids påståendet att lösningen på framtidens energibehov är vindkraft. Att vår bygd måste offras för allas bästa. Det är ett högt pris vi får betala för att kunna sälja överskottsel till kontinenten. Det är orimligt.
 
Människors hälsa påverkas fysiskt och psykiskt av vindkraftverk. Djur och fåglar kommer dödas och undvika att vistas inom flera km avstånd från vindindustriområdet.
Fastigheternas värde kommer att sjunka i hela bygden. Folk kommer att lämna området, på sikt en nedlagd bygd.
Vi vill vill stoppa planerna på att bygga Vindkraftverk runt våra trakter. De planerade vindkraftsverken planeras mellan Vederyd och ner till Smedjebo.
 
Våra viktigaste argument
1. Transporter av tusental ton fundament och långa rotorblad förstör området.
2. Förstörd skogsmark med säkerhetsavstånd kring varje verk.
3. Skador på djur och natur både under etablering och vid drift.
4. Skador på fornlämningsområden för kulturvården.
5. Buller och skuggbildning för närboende.
6. Lågfrekvent brummande som sprids upp till minst en mil.
7. Vibrationer i mark och vatten.
8. Blinkande vitt ljus varannan sekund vid mörker. Fast rött sken från varje vindkraftverk.
9. Mikroplaster i bär och svamp, i vilt och fisk.
10. Oklart ekonomiskt ansvar vid avveckling.
11. Förstörda förutsättningar för besöksnäringen.
12. Ingen ersättning till kommuninvånarna.
13. Risk för högre elpriser på grund av instabilitet i elförsörjningen.
14. Risk för iskast från rotorverken. Livsfarligt vintertid.
 
Vi förlorar vår största tillgång, naturen. 
Dessa underskrifter kommer att visa att vi inte stödjer planen att bygga, och kommer även att försöka visas upp på Mötet med markägare 16/9.
 
2021-09-14_18_44_17-Facebook.png
VISA ditt stöd genom att skriva under!
 
 
 

Jonas Ringdahl / Ekeryd Solhaga 1    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jonas Ringdahl / Ekeryd Solhaga 1 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...