Nej till vindkraftsprojekt Östavall

Under slutet av 2022 genomförs nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. De sjutton (17) nya vindkraftverken som avses kommer att ha en höjd på 290 m. Detta kan jämföras med Snöbergsmasten som har en höjd på drygt 300 m. 

Om du är emot att kommunens folkvalda politiker ger sitt godkännande till detta, skriv under här. Listan kommer sedan att lämnas till berörda politiker. 


Torbjörn Wahlén    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Torbjörn Wahlén lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...