Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

37 vindkraftverk planeras att byggas på
Koberget samt Spångberget, som ligger
i direkt anslutning till Byberget och
naturreservatet Helvetesbrännan.
Förutom dessa 37 vindkraftverk
planerar Ånge kommun att genomföra
fler vindkraftsparker i kommunen, se
kartan.
Om du är emot denna kraftiga
exploatering av vår natur i Ånge
kommun, skriv under listan.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Thomas Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...