NEJ till vindkraft - Högsvedjan & Tjärdalsberget, Stöde/Sundsvall

Namnlös2.png

I vårt närområde planeras för ytterligare två vindkraftsanläggningar.

-Högsvedjans område vid Stor-Hullsjön & Navarn kommer att bli beläget mellan två vindkraftsanläggningar. 

-Tjärdalsbergets område omfattar Nora-Västansjö, Stöde, Nedansjö, Lillström & Kovland.

I området Högsvedjan planeras för 22 vindkraftverk och på Tjärdalsberget 22 kraftverk så totalt ytterligare 44 verk i ett område där det redan finns/byggs 26 vindkraftverk.

Dessa planerade verk kommer att vara 290 meter höga med en förväntad livslängd på ca. 25-30 år. Ett vindkraftverk är näst intill lika högt som Eiffeltornet, Paris (300m). Totalhöjden i meter över havet vid vissa av kraftverken på Tjärdalsberget blir runt 590 m.ö.h.

Försök att föreställa dig Eiffeltornet placerat på Södra Berget i Sundsvall -Där har vi motsvarigheten. 

Sverige behöver fossilfri energi, vindkraft är ett alternativ men vi motsätter oss att vårt område som redan bär en stor tyngd i städerna och industrins energibehov skall behöva bidra ytterligare. Skog och mark skövlas, allemansrätten begränsas, boende och turister får sin närmiljö förstörd av ljud och ljus, huspriser halveras och djurlivet störs. I Norrlands inland bidrar vi med en stor del av Sveriges elförbrukning. Vi har redan dammat upp våra älvar och nu kräver man att vi ska avsätta våra berg och skogar.

Vi behöver göra vår röst hörd! Varje underskrift räknas när vi ska få till förändring. En levande landsbygd innefattar inte en vindkraftsanläggning på varje topp!

Samrådsmöte med SCA: Stödehuset, Stöde den 30 november 14:30-19:30

För mer information: 

Vindkraft Högsvedjan - https://www.facebook.com/profile.php?id=61553083205508

Vindkraft på Tjärdalsberget - https://www.facebook.com/groups/616970167101837

Motvind Sverige - https://motvindsverige.org/

 


Vindkraft på Tjärdalsberget    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vindkraft på Tjärdalsberget kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...