NEJ till Sydvatten! / Vi som vill ha tillgång till en pålitlig och tillräcklig vattenförsörjning i Skurups kommun.

Visa att du inte är villig att bli tvångsansluten till en undermålig lösning. Säg JA till dagens fungerande installation. 

Varje år läser vi hur Sydvattens kunder ombeds vara extra försiktiga, att hushålla med vattnet och inte slösa. Ja, det är en bra uppmaning men när vattnet sinar och deras eftersatta underhåll orsakar större driftstörningar för olika verksamheter och/eller orsakar olägenhet för dig som kund så är det läge att fråga sig.

 

* Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när man redan har egen tillgång till Skånes bästa vatten?

*Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när det aviseras höjda avgifter?

*Varför skall man ansluta sig till Sydvatten när deras hållbarhetsarbete har oåtgärdade brister och där man bl.a. nedprioriterar behovet av att bidra till hållbar infrastruktur?

 

Infovideo: https://www.facebook.com/kommunensValSkurup/videos/436446053660778/

 

Vad det handlar om:

Omfattande risk för läckor:

https://sydvatten.se/sydvatten-pressmeddelande-efter-vattenlackan-viktigt-att-hushalla-med-vattnet/

 

Kostnads/investeringsanalys

https://sydvatten.se/for-ett-langsiktigt-sakert-och-hallbart-dricksvattensystem/

 

Miljöarbete

https://sydvatten.se/wp-content/uploads/2019/08/Sydvattens_hallbarhetsplan_2018.pdf

 

 

Namnlös_II.jpg

 http://kvskurup.se/

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kommunens Väl lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...