NEJ TILL STOR-FÖRSKOLA FÖR 140 BARN I FRÄNSTA- litenheten är vår attraktionskraft!

 

NEJ.jpgJust nu har skolledningen gett det kommunala bostadsbolaget ÅFA i uppdrag att lämna ett förslag på nybyggnation av förskola i Fränsta. Uppdraget som lagts fram är en stor enhet för 140 barn på åtta avdelningar. Vi vill se ett förslag med mindre enheter för våra barn.

I dagsläget har vi i Fränsta tre fantastiska enheter: Skattkistan med 48 barn, Sörgården med 33 barn och Solbacken med 23 barn. Vi vill se förslag med enheter på max fyra avdelningar eller max 80 barn, det tror vi är bättre för våra barn, förskolepersonal och för Fränstas framtid.

I Stöde och Ånge finns redan denna typ av storförskola färdigställd. Vi förstår att förslaget grundar sig på effektivisering i lokal och personalkostnader, men vi anser att planer på nybyggnationer främst bör utgå från våra barns behov. 

Vi som engagerat oss i frågan har fått till oss en hel del information som tyder på att barn och föräldrar far illa av denna förskolemiljö. Informationen tyder på följande problematiska situationer:

  • Svårigheter vid hämtning och lämning när åtta avdelningar har kapprum i öppna miljöer. 
  • Svårigheter i utemiljön när så många barn ska vistas ute samtidigt, vilket i Stöde tyvärr har lett till förkortade utetider för barnen. 
  • Problem med hög ljudvolym i den gemensamma matsalen. 

I Fränsta vill vi att förskolan ska innebära trygga första steg mot skolan för alla! Precis i enlighet med den kommunala visionen vill vi att Fränstas nya förskolemiljöer ska bli en plats för alla våra älskade barn!

Håller du med?

  • Skriv under denna namninsamling (går att vara anonym).
  • Lämna gärna en kommentar om varför du skriver under (valfritt).
  • Sprid denna namninsamling till Fränstas bybor och utbor, mor- och farföräldrar, grannar och vänner.
  • Delta på dialogmötet som Ånge kommun bjuder in till den 31 oktober kl 18-20 på Ålsta folkhögskola.

Det är nu vi Fränsta-bor kan påverka!


AVSÄNDARE: Tolv förskoleföräldrar, i samverkan med föreningen Kraftsamling Fränsta    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att AVSÄNDARE: Tolv förskoleföräldrar, i samverkan med föreningen Kraftsamling Fränsta lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...