NEJ till Riksteatern Tyst Teaters nya namn!

Riksteatern Tyst Teater har under 2019 annonserat om ett kommande namnbyte.
Sedan dess har det varit tämligen tyst trots tydliga indikationer om var majoriteten stod i namnfrågan.
I samband med 50 års jubileet tillkännagav de det nya namnet "Crea".

Vi upplever det som att det är många som har reagerat på det nya namnet, bland annat p.g.a. att det nya namnet saknar historisk kontext och är alldeles för vid i sitt begrepp.

Vi saknar även en anknytning till det som anses vara kärnan i verksamheten. Det vill säga "scenkonst på teckenspråk".

De flesta är dock eniga om att ordet "Tyst" är problematiskt och är öppna för ett eventuellt namnbyte under förutsättning att det nya namnet är värdigt Tyst Teaters långa historia.

Vi önskar en mer rättvis och transparent process. Tills dess skall det gamla namnet "Tyst Teater" behållas.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Binesh Boromand överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...