Nej till Nordkölens vindpark

AFC0799A-C2E0-49A0-9E57-0BF175C11D51.jpeg

Har du råd att se din fastighet förlora upp till 50% i värde?

Detta berör oss alla som bor eller äger fritidsfastighet i Bergs kommun Jämtland. 

· Vill vi att hela södra delen av Bergs kommun ska bli ett gigantiskt experiment vars effekter på människor, djur och natur idag är okända?

· Vill vi för alltid förändra en stor del av Bergs Kommuns natur till industriområde? 

Kan vi acceptera en lokal begränsning av allemansrätten?

·  Alla vi som värderar tystnad, natur och djurliv kommer att påverkas negativt.

·  Förutsättningarna för jägare, fiskare, bärplockare, vandrare, skoter och skidåkare kommer avsevärt att få en negativ påverkan av vindkraftparken. 

BDF95679-EDC3-4DAA-9EF4-1C3A1C6E3298.jpeg

AD25EB72-BE35-46B3-8D22-49036F98973C.jpeg

Här vill vi berätta om det vi tagit reda på, det vi är rädda för och de frågor vi inte fått svar på.

· Eolus planerar en stor vindkraftpark i Nordkölen Rätansbygden.

· Hela vindparken är tänkt att bestå av 34 stycken verk med en planerad höjd på 290 meter.

· Rätansbygden kommer genom denna etablering bli ett försöksområde då vindkraftverk av den planerade höjden/storleken aldrig tidigare byggts.

· Dessa kommer synas tydligt från Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet, Åsarna och Rätan med omnejd.

· Hela landskapsbilden i Bergs kommun kommer att bli kraftigt förändrad vid en vindkraftsetablering.  

 

bild_vindkraftverk_.jpg

 Några saker som det talas tyst om:·      

Analyser visar på lägre fastighetspriser i vindkraftsområden

Fastigheter belägna nära vindkraftsetableringar har visat sig vara mycket svårsålda enligt mäklare, och förlorar ca 30%-50% i fastighetsvärde. Det blir också svårare att belåna fastigheten vid en ev renovering. 

· Infraljud skadligt enligt flera larmrapporter
Ljud från så stora verk färdas flera mil vid rätt förhållanden. Förutom det hörbara ljudet, som kan ge bullerskada och vara allmänt störande psykiskt, genererar vindkraftverk även ett pulserande infraljud som påverkar innerörat och centrala nervsystemet.

·Giftiga Bisfenol A /mikroplaster släpps ut från vingarna
Vindkraftverken sprider ut stora mängder mikroplaster från compositvingarna. Bisfenol A är reproduktionshämmande och hormonstörande och mycket giftigt för människor och djur. Detta sprids i stora mängder direkt ut i luften från vingarna och påverkar flera mil runt parkerna och går ner i grundvattnet. Detta kan vara en stor katastrof vi står inför med otjänlig fisk och viltkött, likaväl som bär och svamp.

· Flera rödlistade djurarter hotas
Nordkölen har rik förekomst av kungsörn och ett flertal andra hotade arter som riskerar att dödas av dessa stora vindkraftverk.

· Mörk skogsnatt blir blinkande industriområde
Det högintensiva blinkande ljuset - dygnet runt - stör både människor och djur och triggar stresshormonet kortisol. Det starka blinkande ljuset når långt och kommer förstöra våra mörka och stjärnklara nätter.

Reagera nu och inte efter att ett beslut har fattats, då är det försent!

Vi vill inte förlora våran största tillgång naturen!

Säg Nej till rekordhöga vindkraftverk i Nordkölen Rätansbygden

Skriv under vår namnlista Här kan alla protestera, både invånare i Bergs Kommun och du som ägare till fritidshus eller turist. Genom att skriva under vår namninsamling, kan ni vara med och påverka kommunens politiker innan det är försent!

Eller maila NEJ till Nordkölens vindpark direkt till kommunen: bergs.kommun@berg.se
Skriv att det ska delges kommunfullmäktigeledamöterna.

Tillsammans är vi starka! 

Mer info finns på facebook: Bevara Nordkölens Vildmark  

Referenser: 

Vindkraft riskerar prisras på hus
Sveriges radio https://sverigesradio.se/artikel/2468319
Norsk rapport baserad på: Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on Geographical Locations: A Case Study in Ireland and Britain» University of Strathclyde, 20211. https://motvind.org/wp-content/uploads/2021/04/Leading-Edge-Erotion_Final-4_Versjon2_april_220421-1.pdf
Norges miljöförbund-vindkraft och mikroplaster-https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2021/02/Green-Warriors-of-Norway-ECHA_REACH-Bisphenol-comments-and-evidence.pdf
Interpellation 2020/21:718 från riksdagsförvaltningen till statsråd-vindkraftens spridning av mikroplaster
Läkartidningen 2013,110:CESZ -infraljud från vindkraft-en förbisedd hälsorisk
Statens offentliga utredning- SOU 2014:90 -Bisfenol A
Dokumentär- Windpower salvation or ruin- med professor Thomas Lagö,Alexander Pohl civilingenjör,Karl Hedin företagsledare mfl. https://m.youtube.com/watch?v=qQFwssSCon4
Boken- Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning av Jan Blomgren proffessor i kärnfysik


Bevara Nordkölens Vildmark    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Bevara Nordkölens Vildmark kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...