NEJ till nerläggning av OB-förskola i Skurups kommun

Den 17 april 2023 fattade politikerna från Moderaternas och Sverigedemokraternas utskott i Skurups kommun att från och med den 1 augusti 2023 SKA barnomsorg på obekväma tider (nattviolen) läggas ner.

En total nerläggning av en kommunal serviceverksamhet och ett beslut som är felaktigt enligt kommunallagen (5:1,8:3) och även ett beslut som gjorts bakom ryggen på de som berörs av det, bland annat föräldrarna och personalen. 


Att lägga ner verksamheten påverkar inte bara föräldrarna och personalen utan även barnen och så även samhället/kommunen då många som är i behov av barnomsorg på obekväma tider arbetar inom vården, blåljuspersonal, polisen och andra samhällsviktig funktioner. Tar man bort verksamheten riskerar även många att bli arbetslösa.

Enligt beslutet har de senaste 3 åren haft en vikande efterfrågan på barnomsorg på obekväm tid samt att det är mycket kostsamt.

Men vad kostar det egentligen? En kostnad på drygt 1 miljon kronor av den totala budgeten på 200 miljoner.

2016-2017 flyttade man ut verksamheten från centrala Skurup till Rydsgård varpå många inte kunde ha kvar sina barn på omsorgen på grund av avståndet. Många är ensamstående och en del har inte körkort. De LOVADE att omsorgen skulle flyttas tillbaka till centrala Skurup inom 3 års tid, men INGET har hänt och nu är det 2023.

Genom ett inlägg på Facebook har vi fått ihop minst 12 barn i Skurups kommun är i behov av verksamheten (om det finns i centrala Skurup) och fler finns säkert.

Vad säger lagen?
”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Sådan omsorg, ibland kallad nattis, är inte en del av skolformen förskola utan hör till de verksamhetsformer som i skollagen benämns som annan pedagogisk verksamhet.

Att ”sträva efter” innebär enligt förarbetena att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid åt familjer som behöver det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg när situationen förändras”

Frågan är om politikerna som fattat detta beslut satt sig in i vår situation som detta påverkar? Har de förstått att det kommer göra att det bland annat kommer finnas färre poliser på gatorna och mindre personal inom vården? Hur hade de själv löst situationen om de hade varit i vår sits? Har de tänkt på barnen?

Med denna namninsamling hoppas vi att ni förstår vår situation och vill stötta oss i detta.
Vi hoppas på en förändring! D9722B4C-6E6C-4D7A-8C40-590FC8126BDE.jpeg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att AM lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...