Nej till nedläggning av KTH i Kista!

Ta_inte_ifrån_Järva_den_högre_utbildningen.pngDet har kommit till vår kännedom att styrelsen för KTH ska sammanträda den 22 november och få förslag på hur de ska spara pengar åt KTH samt att flera av alternativen går ut på att minska eller helt lägga ner KTH i Kista, där runt 2000 studenter studerar idag. Vi vänder oss starkt emot detta.

KTH är ett världsledande universitet och det finns flera fördelar med att ha detta campus i Kista. Dels så är det nära många av de ledande företagen inom tekniksektorn, dels så är det betydligt billigare med lokaler i Kista än i centrala Stockholm och dessutom finns det ytterligare en aspekt som vi menar betyder väldigt mycket. Det handlar om betydelsen av att ha högre utbildning närvarande i ett område som Järva, ett område med fantastisk mångfald men med socioekonomiska utmaningar. En nedläggning skulle leda till att den högre utbildningen kommer ännu längre bort från ungdomar som redan har en längre uppförsbacke p.g.a. flera olika anledningar.
Vi vill be styrelsen för KTH att tänka om och låta KTH vara kvar i Järva. Istället för nedläggning behövs det en breddning och utökning. Få platser är lika bra för detta som just Kista.   

Vi som skriver under denna namninsamling säger Nej till nedläggning av KTH i Kista. Det vore ett dåligt beslut som kommer att påverka boenden såväl som företagare och området negativt.
Vi uppmanar KTH:s ledning att fatta det enda rätta beslutet - att behålla och utveckla KTH i Kista!

Järvabor mot nedläggningen av KTH   

___________________________________

It has come to our attention that the board of KTH is set to convene on November 22nd to receive proposals on how to save money for KTH, and several of the options involve reducing or completely shutting down KTH in Kista, where around 2000 students are currently studying. We strongly oppose this.

KTH is a world-leading university, and there are several advantages to having this campus in Kista. Firstly, it is close to several leading companies in the technology sector. Secondly, it is considerably more cost-effective to have facilities in Kista than in central Stockholm. Additionally, there is another aspect that we believe is of great significance. It involves the importance of having higher education present in an area like Järva, an area with fantastic diversity but with socio-economic challenges. A shutdown would mean higher education is even further away from young people who already face uphill challenges due to various reasons.
We urge the board of KTH to reconsider and let KTH remain in Järva. Instead of closure, there is a need for expansion and growth. Few places are as suitable for this as Kista. 

We, who sign this petition, oppose the shutdown of KTH in Kista. It would be a bad decision that will impact residents, businesses, and the area as a whole negatively. We urge the leadership of KTH to make the only right decision - to keep and develop KTH in Kista!

Residents of Järva against the closing of KTH  

 


Järvabor mot nedläggningen av KTH i Kista / Residents of Järva against the closing of KTH      Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Järvabor mot nedläggningen av KTH i Kista / Residents of Järva against the closing of KTH   lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...