Nej till nazistisk organisering

NAMNINSAMLING NEJ TILLNAZISTISK ORGANISERING

Till: 

Statsminister                                                  Uppsala Kommunstyrelsen

Stefan Löfven                                                  Marlene Burwick (S) Ordförande

Demokratiminister                                         Maria Gardfjell (MP) 1:e vice ordf.

Alice Bah Kuhnke                                             Fredirk Ahlstedt (M) 2:e vice ordf.

Justitieminister                                              Uppsala Kommunfullmäktige

Morgan Johansson                                           Ordförande Carl Lindberg (S)

 

Den här onlinemaninsamnlingen är ett komplement till den namninsamling som gjordes på Stora Torget i Uppsala tisdagen 5/12. På efterfrågan av personer som av en eller annan anledning inte kunde ta sig till toreget eller inte hann skriva på har vi annordnat det här alternativet.

                                                                     

Vi är Uppsalabor (med omnejd) som har samlats på Stora Torget i Uppsala för en manifestation mot nazistisk organisering. Efter händelserna lördagen den 25/11 då en nazistisk organisation utan tillstånd gav sig på en fredlig demonstration mot människohandel i Libyen, anser vi att närvaron av nazistiska organisationer på våra gator är skadlig för demokratin.

Nordiska Motståndsrörelsen är en organisation som bygger på nazistisk ideologi. De vilar på en rasistisk idé om vit överhöghet. De har en våldsbejakande praxis och vill med våld motarbeta demokratin. Våld är inte bara något som förekommer, utan uppmuntras och belönas inom organisationen.  

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (PROP 1970:87) samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (PROP 1971:125) förpliktigar den svenska regeringen att med lagstiftning förbjuda rasistiska rörelser.  

Mot bakgrund av ovanstående  kräver vi att:

  • Sverige lever upp till ovanstående FN-konventioner och försäkrar landets befolkning demokratisk rätt till ett tryggt liv.
  • Sverige följer Finlands exempel och förbjuder rasistiska rörelser och organisering.
  • Sverige lever upp till löftet om att arbeta för alla människors lika värde.

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook