Nej till industrideponi, med betydande miljöpåverkan, väster om Dingelsundsvägen - Hammarö

Stora Enso AB, Skoghalls Bruk, har för avsikt att anlägga en industrideponi med betydande miljöpåverkan väster om Dingelsundsvägen – väg 554 i Hammarö kommun. Området är beläget nära bebyggelse, Vänerns badvikar och kommande naturreservat, vid entrén till Hammarö Kommun. Stora Enso planerar att nyttja det för deponering av bland annat grönlutsslam, kalkgrus, kalkrester, krita, mesa, mesaugnsstoft och elfilteraska.

Jag motsätter mig etableringen av industrideponeringen väster om Dingelsundsvägen eller på annat område i närheten. Jag kräver genom min underskrift även att den politiska ledningen i Hammarö Kommun motsätter sig Stora Enso AB:s planer. Det är positivt att Stora Enso etablerat sig i Hammarö Kommun och därigenom verkar för att antalet arbetstillfällen ska öka i kommunen. Detta får dock inte medföra att det anläggs en deponi närmare än 500 meter ifrån människors boende. Det leder till såväl störande inslag i invånarnas trevnad som framtida risker för miljön i området.


Magdalena Ottosson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Magdalena Ottosson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...