NEJ TILL GULDHUSET PÅ STORTORGET I KATRINEHOLM!

Kristdemokraterna i Katrineholm anser att Stortorget ska förbi en öppen yta för kommunens invånare.

  • Guldhuset skapar ett instängt och tillslutet torg
  • Guldhuset gör avsteg från tillgänglighetskrav till parkeringar
  • Guldhuset medför att resecentrum måste omplaceras vilket medför ökade kostnader.
  • Guldhuset medför färre parkeringsmöjligheter för besökande till centrum.

Kristdemokraterna vill att kommunen på nytt ska fråga Katrineholms invånare hur torget ska användas och utformas. 

Vi ser gärna en öppen yta för torghandel och andra aktiviteter, så som en aktivitetspark för barn, scen m.m.


Alexander Forss, KD Katrineholm    Kontakta namninsamlingens skapare