NEJ till försämrad barnomsorg i Vrigstad förskolor!

Politikerna drar ner på resurserna till Vrigstad förskolor vilket kommer leda till lägre personaltäthet och det finns risk för lägre kvalitet inom barnomsorgen. Våra fantastiska förskolepedagogers arbetsmiljö riskerar också att försämras. Barnen är det viktigaste vi har, de är vår framtid och förskolan ligger till grund för deras framtida skolgång.  Nedskärningarna är oacceptabla. Vi vill se att nedskärningarna dras tillbaka så att den goda kvaliteten i Vrigstads förskolor bibehålls.


Sandra Hammarstedt & Malin Johansson, föräldrar    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook