NEJ till avveckling av personligt ombud!

Kungsbacka kommun vill göra tvärtemot andra kommuner och föreslår avveckling av personligt ombud till årskiftet 2021 som en del i att "få en budget i balans". Besparing för avvecklingen är 600tkr. Kommunen får statsbidrag på 805tkr per år för att bedriva verksamheten. Kungsbacka har tre personliga ombud fördelat på sammanlagt två heltidstjänster. Den 17 september ska beslut tas i nämnden för individ- och familjeomsorg.

Vi vill att nämnden röstar NEJ till förslaget om avveckling av personligt ombud.

Skriv på idag! Namnunderskrifterna kommer att överlämnas på nämndens möte 17 september.

Flera föreningar har gått samman och protesterar mot förslaget. Läs vår debattartikel och svaret från ordförande i nämnden:

Vår debattartikel:

https://kungsbackaposten.se/debatt/varfor-sparar-ni-pa-de-svagaste/

Ordförande i nämnden svarar:

https://kungsbackaposten.se/debatt/inget-beslut-ar-fattat/

 Svt Halland sände ett inslag om detta 8 juli.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/insatsen-personligt-ombud-granskas-i-kungsbacka

Ordförande i nämnden Kalle Påsse Sundvall svarar på kritiken:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vi-har-ett-anstrangt-lage

Personligt ombud fyller en viktigt funktion i samhället:

  • De är fristående från myndighetsutövning
  • Insatsen är frivillig och de arbetar på den enskildes uppdrag
  • Alla invånare med psykisk ohälsa har möjlighet att söka stödet

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

Läs mer om personligt ombud:

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/psykisk-ohalsa/personligt-ombud/om-personligt-ombud/

nsph-halland-blå-ny_epost.png


Mary-Anne Jakobsson NSPH Halland    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Mary-Anne Jakobsson NSPH Halland överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...