Skriv under för att stödja förslaget att kommunen hjälper till att få bort nedskräpningen vid Hannas Trädgård!

Hej Huddinge kommun,

Jag skriver till er idag angående ett problem som rör marken Högmora 2:6. Som ni kanske redan vet, har denna plats länge använts av olika personer och företag som en dumpningsplats. Detta har skapat mycket frustration bland boende i området och flera anmälningar till kommunen har gjorts.

Jag, Simon Lundqvist, som bor på Teodolitvägen har försökt komma i kontakt med markägaren Peter Giegold för att hitta en lösning på problemet. Efter en lång tid lyckades jag få en fullmakt påskriven där jag skulle kunna fatta vissa beslut rörande marken och dess nedskräpning. Har haft olika dialoger med er från kommunen och fått mycket bra hjälp, speciellt senast från Nathalie Hönig på miljötillsyn.

De akuta problemen vi har just nu är två lätta lastbilar som tillhör Ola Jansson (Olas Blommor) som stått på marken under en längre period samt ett större antal sprängmattor som vi inte vet vems det är. Dessa bilar och sprängmattor är farliga för barn och förbipasserande, väldigt nedstämmande för boende rent visuellt men även miljöfarliga. Det finns ett ärendenummer idag för bilarna med ärendenummer "MILJ.2021.1913". Det senaste gällande bilarna är att ägaren ska bli delgiven för att ett krav ska kunna ställas och i sin tur kunna debiteras för kostnaderna. 

En snabb och enkel lösning för att hindra bilar från att åka in på marken skulle vara att placera ut stenar längs den kommunala marken mellan Högmoravägen/Takymetervägen och Högmora 2:6. Detta skulle också lösa problemet med att byggbolag använder marken som avlastningsplats, vilket ofta orsakar trafikstockningar och blockerar gatuvyn för bilister.

Kan kommunen på något sätt bidra med stöd för att genomföra detta?

Vi boende i Högmora är väldigt intresserade att ta fram ett förslag via ”Huddinge förslaget” där vi vill uppmana kommunen att köpa marken från de nuvarande ägarna och skapa en trevligare plats än vad det är idag med exempelvis hundrastgård, lekplats, utomhusgym, samlingsplats etc. Markägarna bedriver idag ingen verksamhet på platsen och vill därav sälja marken då de varken har fler investeringsmöjligheter. Vi skickar med en namninsamling för att kommunen ska förstå seriositeten i detta ärende.

Tack för att ni tar er tid att läsa detta mejl. Vi ser fram emot att höra era tankar om problemet och ser fram emot att arbeta tillsammans för att hitta en lösning.

Vänliga hälsningar,

Boende i Högmora, Huddinge

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Simon Lundqvist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...