Namnlista detaljplan Myggenäs 9:1

Vi motsätter oss den överexploaterade utbyggnaden av myggenäs 9:1 och att en ny anslutningsväg från Myggenäsvägen byggs, vilket medför en kaotisk trafiksituation vid Almö livs krysset.myggenäs-9-11.png


MVSF Myggenäs Väg & Samfällighetsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att MVSF Myggenäs Väg & Samfällighetsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...