Namninsamling mot ny mobilmast i “triangeln” i Ensjöns villaområde.

Länsstyrelsen beslutade att bevilja bygglov för mobilmast och skriver detta i beslutet: 
I övrigt konstaterar Länsstyrelsen att utbyggnad av infrastruktur för trådlös kommunikation är ett allmänt samhälleligt intresse. Det är ett kommunalt ansvar att göra avvägningen av placeringen av masten i förhållande till tätortens övriga utvecklingsbehov. 

Vi vill nu se om detta allmänna samhälleliga intresset verkligen finns i Ensjöns villaområde.

Mobiltäckningen för operatören 3 ser ut så här i området:Mobiltäckning_Tre_4G_5G_surf.png

Enligt kartan är täckningen på 4G och 5G mycket god eller god i hela området. Detta är en karta för surf, vad gäller samtal är det ännu bättre täckning. 5G-masten som skulle placeras ungefär mitt i villaområdet kommer täcka upp hela villaområdet men inte så mycket mer än så.

I princip alla fastigheter i området har dessutom fiber indraget i huset, så behovet av snabbt mobilt bredband kanske inte heller är så stort? 

Om du inte hellre förstår nyttan med denna mast och hellre vill bevara våra grönområden skriv på denna namninsamling.

Ett sista tillägg är att det inte finns någon forskning än på hur strålningen från 5G-master påverkar människor och djur i längden, detta för att denna teknik inte funnits så länge. Vi vet alltså inte om det finns långsiktiga hälsorisker. 

Enbart boende i Ensjöns Villaområde i Norrköping har rätt att skriva på namninsamlingen.