Namninsamling mot "Hoppborgsstandard SS-EN 14960".

"Hoppborgsstandard SS-EN 14960", stämmer dåligt överens med verkligheten.

På flera punkter är den rent motsägelsefull.

Det finns även punkter som är luddiga och lämnar stort tolkningsutrymme.

Utöver detta så finns det ett antal olika krav som inte är genomförbara.

Ex.

# När de gäller förankring, så står det i standarden att det skall vara en vinkel på 30-45 grader.

Det står även att man ex. kan binda i en bil etter annat föremål.

En sådan förankring kan omöjligvis ha en vinkel på 30-45 grader, utan snarare 0-5 grader.

 

# När det gäller brandsäkerhet, så ägnas ämnet en enda mening. "Fabrics shall be flame retardant."

Det beskrivs inte vilken testmetod som skall användas.

I nuläget så utförs det så kallade brandtestet, genom att man klipper en remsa på några mm, och sätter eld på den. Om den inte slocknar inom 3 sekunder så anses den vara brandfarlig.

Detta innebär att hoppborgen inte får användas.

Det har inte gått att hitta en enda dokumenterad olycka pga. brand, någonstans varken i Sverige eller övriga världen.

Enligt Produktsäkerhetslagen 8 §, så kan inte en hoppborg anses vara farlig i avseendet brand.

 

"Produktsäkerhetslagen 8 § En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg sådan risk. Denna risk måste dock vara godtagbar med beaktande av hur varan eller tjänsten används och skall vara förenlig med en hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa och säkerhet. En vara eller tjänst är farlig, om den inte motsvarar kraven för en säker vara eller tjänst i första stycket."

 

# En av testpunkterna är "Tear strength".

För att testa detta skall man, klippa 5 st bitar som är 200 x 60 mm.

Detta skall göras direkt från materialrullen.

Den här testpunkten är med andra ord omöjlig att genomföra om man inte närvarar när hoppborgen tillverkas.

 

# Spetten skall vara minst 380 mm långa och ha en diameter på minst 16mm.

Om man ex. skall förankra på kullersten, så är dessa spett omöjliga att använda. Däremot går det ofta att använda sig av sk. "bergskilar".

Dessa kilar överskrider gällande krav (1600N), med råge.

Men är enligt standarden inte godkända.

 

 

 

Listan med exempel skulle kunna göras mycket längre.

I väntan på att standarden anpassas så att den överrensstämmer med verkligheten.

Så vill vi att Svensk lag skall tillämpas när det gäller bedömningar om huruvida en hoppborg är säker eller inte.

 

 


Martin Ottosson Allhyr i Kärna AB / Hoppborgsgruppen Sverige AB    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Martin Ottosson Allhyr i Kärna AB / Hoppborgsgruppen Sverige AB kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...