Namninsamling för elevers rätt till trygg och anpassad skola!

                                                                                                        2023-01-26                                          

                                      Till Martinskolans styrelse

I efterdyningarna av det tragiska som hände för drygt ett år sen, när Karolina tog sitt liv, har det blivit tydligt att Martinskolan behöver bli en bättre plats för elever med behov av extra stöd och anpassning. Karolina orkade inte leva, för henne var hon i fel miljö. Motverkan görs genom ökad kunskap inom hela NPF-området. Hela EHT behöver vara på 100%, vara delaktiga, synliga och närvarande med NPF-kunskaper.  Fler speciallärare och specialpedagoger med NPF-kunskaper krävs.   

Nyligen så gick allt i repris igen, bara ett år efter.  Ett barn, en flicka, som blir stående själv i korridoren på rasterna med sitt dåliga mående och självmordstankar.   

Martinskolan har extra ansvar då det finns jämförelsevis många av elever både med och utan diagnoser som måste få anpassningar. Barnen måste få en miljö som är rätt för dem!   

Vi föräldrar anser att det ska vara en av Martinskolans styrelse och ledningens huvudsakliga mål de närmsta fem åren att lägga en gedigen grund för att skolan ska NPF-anpassas genom kunskap och utbildning av personal, bra och effektiva rutiner, ett anpassat synsätt och ett starkt elevhälsoteam.Det gynnar inte bara elever med behov av anpassningar, utan alla som vistas i skolmiljön och ger både barn och lärare ökad trygghet och bättre arbetsmiljö.  Det här är något vi vill att styrelsen ska ha med sig vid rekrytering av ny rektor och ge i uppdrag till den nya ledningen. Hälsningar /Föräldrarna

 

Martinskolan är även en resursskola och får extra pengar för detta. Det finns idag mycket forskning och skolor som gått före med detta, så det finns att ta rygg på. Attention har utbildningar på kvällstid så det är inte bara studiedagar som skolan kan nyttja till kompetensutveckling av all personal. Källbrinkskolan är en NPF-anpassad skola som delar med sig av sin kunskap och hur de jobbat sig fram till målmedvetet till slutresultat idag. Det här är ingenting som krockar med Waldorf, det är ett viktigt komplement. Det här är ingenting som går att ”runda”, ”smita undan” ”blunda för”.        Det går att göra underverk med NPF-kunskaper och påverka positivt för både personal och elever. Det har startats arbetsgrupper, men bara på pappret, för de får ingen tid att hålla NPF levande. De behöver tid till att lyfta och dryfta NPF-frågor som även inkluderar de tysta flickorna med bra betyg. Det startas små klasser med lärare utan kunskap/verktyg. Det skapas ”Bryggan” där bl.a ​​hemmasittare kan vara. Inga fasta lärare och även de utan kunskap/verktyg.           

Dessa elever behöver: Tydlighet, Förberedda på vad som kommer ske, Rutiner.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Desirée Lilja kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...