Namninsamling för att stoppa kommunens planer på att bygga bostäder på fastigheten 4:56 Hällesåker


45C6DCBF-127F-459E-8E80-E9C4F960B650.jpeg

 
  • Bevara Hällesåkers kulturmärkta dalgång
  • Bevara kulturlandskapet i Hällesåkers dalgång (R8 område). Se kulturmiljöprogrammet, Mölndals Stad, beslut av kommunfullmäktige 2018, (punkt 27).
  • Bevara jordbrukslandskapet (R9 område), där den föreslagna bebyggelsen planeras. Marken används nu som betesmark.
  • När Mölndals kommun köpte åkermarken, ingick ett muntligt avtal, att marken skulle användas för  skolans intresse  och ej för byggnad av bostäder. 
  • Idag  finns inget kommunalt vatten framdraget.
  • Avståndet mellan byggnation och djurhållning berör 8-10 gårdar, vilket innebär att de inte kan fortsätta med sin verksamhet. 
  • Planerad byggnation följer inte kommunens översiktsplan för Hällesåkersdalen, (se översiktsplan för Mölndals stad,  Hällesåker,  kapitel 14), och ej heller kulturmiljöprogrammet. (Se kulturmiljöprogrammet,  Lindomeåns dalgång,  punkt 27, 2018).
  • Vid en byggnation, kommer trafiksituationen på Gamla Häradsvägen att öka drastiskt.

 

000117.jpg

000210.jpg

00034.jpg

00043.jpg

00053.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jimmie Larsén lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...