NameTaiwanTaiwan2024228

taiwanlily.jpg

Taiwan är inte en provins av Kina

Idag, 28:e Februari, för sex år sedan bytte Skatteverket det autonoma landet Taiwan’s namn i sin landslista från ”Taiwan, Republic of China (ROC)” till ”Taiwan, province of China (PRC)”. 

28:e februari är sedan 1997 en helgdag i Taiwan. Det var den dagen 1947 som Chiang Kai-Shek påbörjade ett folkmord på taiwaneserna. En sorgens dag. Det är ett märkligt sammanträffande att Svenska Skatteverket ändrar Taiwans status just den 28:e februari.

Vi lever i en tid och värld där desinformation, “fake news” och ogrundade fakta är något vi stöter på dagligen. Att hålla ett tredje öga öppet för osanningar och propaganda är allt mer fundamentalt för att få en korrekt bild av världens alla händelser. PRC (People's Republic of China) bildades 1949. Taiwan har aldrig tillhört Kina (PRC). Att Taiwan INTE tillhör People’s Republic of China (PRC) är ett faktum och är den enda sanna verkligheten som världen bör utgå ifrån. Enligt National Cheng Chi Universitys nyaste undersökning, över 61% av taiwanesiska befolkningen identifierar sig som taiwaneser och bara 2% identifierar sig som kineser(✲1). 

Därför tycker vi att Skatteverket bör rätta sin landslista och återge Taiwan sitt namn och det taiwanesiska folket sin identitet.

Dagens världsläge har lett till att Sverige valde att gå med i Nato och avsluta landets neutralitet i 200 år. Sverige valde att säga NEJ till Rysslands hot och stod bakom demokrati. Men ändå ser vi att svenska myndigheter tar diktaturens sida och väljer att leva kvar under Kinas skugga. 

Det taiwanesiska folket valde sin nästa president i januari och visade världen att de vill ha demokrati. Sedan dess har Kina ökat hot mot Taiwan och spänningen kring Taiwansundet ökar. Kinesiska stridsplan flyger runt Taiwan, kinesiska kustbevakningsbåtar patrullerar Taiwanesiska Kinmen-öar som ligger inte mer än 10 km från Kina. (CNA News 19Feb2024) Det som hände i Ukrainas Krim kan lätt repetera sig i Taiwan. Tyvärr har Taiwan ingen Nato att gå med och ingen EU bakom sig. Det Taiwan har är vänskap från de demokratiska länderna som Sverige. 

Enligt SÄPO är Kina idag ett ”växande och långsiktigt hot”.  Och nu varnar SÄPO för detta: Kina flyttar ständigt fram sina positioner. (SÄPO Varning 21Feb2024). Taiwan igår och idag. Sverige nu; Industrispionage. Infrastrukturstyrning. Vindkraftsindustrier. Skall vi stå där om några år och säga att vi ”var naiva och inte såg det komma”? Skall vi tillåta en kommunistisk diktatur styra våra demokratier?

Idag är det också drygt en månad sedan Svenska Dagbladet (SvD) valde att INTE direkt svara på läsarnas kritik på en artikel som publicerats i tidningen. SVD valde istället att i smyg publicera en korrigerad artikel (korrigerad av journalisten efter kritik) men även efter ändringar kvarstår grava osanningar om Taiwans nutidshistoria. Journalisten Argot Murelius svarade på vårat yttrande och kritiken berörande artikeln och bad om ursäkt för sin okunnighet om Taiwan men artikel “Här blev grundaren stenrik på dumplings” i Svenska Dagbladet (SvD news 03Feb2024) måste vi dessvärre fortsätta kategorisera in bland högen av osanningar och propaganda. “Landets moderna statsbildning har sitt ursprung i Republiken Kina som grundades 1912 av Dr. Sun Yat-sen och födde nationalistpartiet Kuomintang(✲2)? Landsfadern? Syskonkärlek?” står kvar i artikeln???

Kan man sin historia vet man att Taiwan efter sin befrielse från Nederländernas övertagande av ön på 1600-talet var en självstyrande stat i två årtionden innan ön återigen föll offer för kolonialism, men denna gången av Kina. Därefter, efter ett krig mellan Qing-dynasty (Kina) och Japan där Qing-dynasty stod som förlorare, övergavs Taiwan till Japan fram tills Japans förlust under andra världskriget då de drog sig ur Taiwan. (John C Copper, 02-02-2024, Taiwan ✲3). Med det sagt betyder det inte att Japan gav tillbaka Taiwan till Kina utan efter förlusten 1945 signerade Japan endast att de överger Taiwan men inte till någon och Taiwan blev internationellt sett stämplat som ett “obestämt fall”. Detta fram till 1949 när Chiang Kai-Shek och hans parti (KMT) förlorade inbördeskriget i Kina och blev landsförvisade till Taiwan. Där och då, utan att ta hänsyn till varken urbefolkningen eller taiwaneserna på ön, bestämde sig Chiang Kai-Shek att Taiwan numera är Republiken av Kina. Hans nya vision var att göra Taiwan till det Kina han inte fick efter hans förlust mot kommunistpartiet i Kina. I själva verket levde taiwaneserna i ren och skär diktatur under Chiang Kai-Sheks tid vid makten. Taiwaneserna levde, under Chiang Kai-Sheks styre mellan 1949-1979 samt därefter under hans sons styre mellan 1979-1988, i total rädsla att uttrycka sig politiskt. Chiang Kai-Shek avrättade under sitt styre uppskattningsvis 28 000 taiwaneser som på något sätt uttryckt motstånd mot Chiang Kai-Sheks och hans parti. Han förbjöd även taiwaneser och aboriginer från att tala sitt urspråk och gjorde om historieböckerna i skolan, allt för att hjärntvätta taiwaneser tills de tyckte det han tyckte. Ville man stå fast vid sitt land, Taiwan och sin etnicitet som taiwanes blev man antingen avrättad eller fängslad. (National human rights museum, 2017, White Terror period ✲4). Under denna period tog Sverige emot politiska flyktingar från Taiwan.

Numera är Taiwan en välfungerande demokrati och detta tack vare att allt fler taiwaneser, efter Lee Deng-Hueis övertagande som president 1988, fick komma in i parlamentet och ändring av lagstiftningen genomfördes så att yttrandefrihet förvärvades igen 1992. Därefter började demokratin växa i Taiwan och invånarna fick känna sig som en del av sitt eget land snarare än fångar av ett parti som aldrig var folkligt valt. Idag kan man även se att det finns en allmän konsensus bland det taiwanesiska folket att de vill bli erkända som en egen nation, frigjorda från Kina, med tanke på de tre senaste valresultaten i Taiwan. 

SF bio blev Kinesiskt 2017, och SvD??? 

Självfallet har Kina och Taiwan många likheter, precis som många länder i Asien eller precis som att vi har likheter med våra grannländer Danmark och Norge. Men Taiwan och Kina är inte samma sak. Kina är en skoningsIös diktatur. Taiwan är en levande demokrati. Enligt vår mening borde ett land som så länge predikat vikten av demokrati och de mänskliga rättigheterna som Sverige förespråka ett land som Taiwan snarare än att koppla samman dem med en diktatur som Kina. Att låta Taiwan ROC vara är det minsta stöd man kan ge ett nytt demokratiskt land som Taiwan, inte genom att påverkas av någon tredje åsikt och makt.Taiwan är inte en provins i Kina.

Skatteverket bör rätta till sin landlista och återge Taiwan sitt namn och det taiwanesiska folket sin identitet.

台灣不是中國之一省

今天是二二八國殤紀念日,六年前瑞典國稅局將台灣、中華民國(Taiwan, R.O.C.)國名更改為台灣、中國之一省(Taiwan, provins av Kina)。

台灣訂定實施二二八紀念日始於1995年,是台灣各界追思國民政府在1947年甫接管台灣時,武力鎮壓台灣各地官民衝突,造成兩萬餘眾無辜罹難的哀悼日。何以瑞典國稅局選定2018年二二八這一天變更台灣國名,令人遐邇。

在全球網路連結社群媒體的今天,汲取新聞知識都需求人人提高警覺,辨析不實的報導、假新聞和缺乏資訊出處的陳述,方能獲悉正確國際間實際發生的各項時事與事件。中國人民共和國成立於1949年。台灣從不曾隸屬於中國。這是國際間唯一鐵一般的事實。根據台灣國立政治大學最新調查報告結果,超過61%的民眾認同自己是台灣人,只有2%的民眾認同自己是中國人(註一)。

因此,我們冀求瑞典國稅局應該將其全球國家名單中的台灣國名,更改回多數台灣人認同的名稱。

本周一匈牙利國會順利表決通過,此代表瑞典正式加入北大西洋公約組織(NATO),打破瑞典長達兩百年中立國家地位的變化。我們由此看到,瑞典選擇了對俄羅斯說不,卻選擇持續庇蔭在獨裁中國的羽翼之下。台灣人民在今年一月用選票昭示全球他們選擇了民主。中國因而更變本加厲其數十年來在台灣海峽上空對台灣的武攻威脅。中國軍事戰鬥機盤旋台灣經濟空域,中國沿海海巡船繞行距離不到十公里的台灣金門島嶼(https://focustaiwan.tw/cross-strait/202402190007)。然而台灣沒有北大西洋公約組織也沒有歐盟當靠山,台灣只有全球民主國家如瑞典的友誼支持相助。

根據瑞典國安局,今日中國已是瑞典"日趨顯著的長期威脅",並警示全國:中國持續脅迫推進其在國內的影響力(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-hoten-mot-sverige-forstarks-av-allvarligt-varldslage)。今昔台灣,今日瑞典; 產業間諜,操控基礎建設,資控風力產業。瑞典要等到幾年後再來說"當初天真沒能預見這威脅逼近"嗎? 我們要忍讓獨裁共產制度來引領我們的民主體制嗎?

今天也是近一個月前瑞典日報(SvD)刊登了有關旅行台灣的大篇幅報導,報導中數處文句陳述了與缺乏事實論據的言論,在台僑投書獲得記者本人修訂更正後,瑞典日報方面沒有回應只有更新記者對台僑們致歉後修訂的文章。即使如此更新後的報導(https://www.svd.se/a/zEnB6w/res-i-taiwan-platserna-du-inte-far-missa)依然出現與史實有所出入的陳述:"台灣國家現代化的發展源自1912年由孫中山博士建立的中華民國,及爾後成型的黨派中國國民黨。"實際上台灣的工業化發展起始於日治時期(註二)。"台灣國父"修改後文章仍以此稱蔣介石,這對所有台灣人在二二八這一天悼念受害者及其家屬眼中,恐怕已入土為安的會因此難再長眠,仍在世的必要求瑞典日報的專業編輯做一說明的。再者,後段介紹圓山密道時,記者敘述此密道是在台灣與中國"兄弟姊妹之愛"關係緊張時,設想下榻圓山的仕紳要官安危方便通往士林而建造開設的。透過瑞典日報這篇報導事件,其修改更正過的文章還保留了隱喻蔣介石為"台灣國父",敘述中國對台灣日益加劇的戰機侵越領空及沿海導彈佈署的侵略威脅為"兄弟姊妹之愛",在在都已經讓職業記者們讀之而瞠目結舌,更不用說引起僑居瑞典的台僑們反感難受。

知悉東亞歷史的我們都知道,台灣在17 世紀從荷蘭佔領下解放出來後,曾是一個自治國家長達二十年之久,然後該島再次成為殖民主義的受害者,而這次是中國。 接著,清朝(中國)與日本發生戰爭,清朝戰敗,台灣被割讓給日本,直到日本在二戰中戰敗,他們才從台灣撤軍。 (John C Copper,2024 年 2 月 2 日,台灣,註三)。 話雖如此,這並不意味著日本將台灣歸還給中國。在1945年終戰後,日本只是簽署了放棄台灣的協議,但未明示簽署給誰,台灣在國際上被貼上了“未定案”的標籤。 直到1949年,蔣介石及其政黨(國民黨)在內戰中失敗並被逃亡到台灣。 當時,受盟軍美國麥克阿瑟將軍之令接管台灣的蔣介石,沒有考慮島上的原住民或台灣人,就決定台灣現在是中華民國,願景是讓台灣成為他終有一日反攻大陸的跳板基地。 事實上,在蔣介石執政期間,台灣人生活在獨裁統治之下,在 1949 年至 1979 間以及 1979 年至 1988 年蔣介石兒子蔣經國的統治下,台灣人生活在沒有新聞集社言論自由的恐懼之中。 此期間,估計處決了 28,000 名以任何方式表達反對蔣介石及其政黨的台灣人。 他也禁止台灣人和原住民說他們的母語,並修改教科書籍,所有這些都是洗腦再教育台灣人失去本土民族意識的作為。任何提倡台灣或原住民族本土文化精神的,都逃不過遭受處決和監禁的待遇。 (國家人權博物館,2017 年,白色恐怖時期,註四)。 在此期間,瑞典曾接收了數位來自台灣的政治難民如彭明敏。 如今,台灣是一個運作良好的民主國家,這得益於1988年李登輝代任總統後,越來越多的台灣人被允許進入議會,並修改立法,1992年言論​​自由方得以實現。此後,民主開始在台灣發展,人民始得國家隸屬感,而不是生活在蔣介石政權下那一個從未經過民選政黨操控的社會。今天從台灣過去三屆選舉的結果可以看出,台灣人民不屈服於中國文攻武嚇的普遍共識,就是他們要從中國解放出來,持續走向民主自由的國家道路。瑞典日報如何審核發表該篇報導?

我們不禁提高警覺注意到,瑞典電影院控股於2017年初轉手中國了,瑞典日報呢???

當然,中國和台灣確有很多相似之處,如同亞洲許多國家,或者就像瑞典和鄰國丹麥、挪威有相似之處一樣。 但台灣和中國無法相提並論,因為中國是一個無情冷血的獨裁國家, 台灣是一個多族融合充滿活力的民主國家。 我們始終相信,像瑞典這樣長期以來宣揚民主和人權重要性的國家應該為台灣這樣的國家發聲,而不是把台灣與中國這樣的獨裁政權連結相較。讓台灣維持獨立自治現狀,是對台灣這樣一個新興民主國家最起碼的支持,而不是接納第三方輿論和勢力影響而屈服。

台灣不是中國的一個省。 瑞典國稅局應更正其世界國家名單,恢復台灣名稱和台灣人民身分。

 

1. Taiwan Identity Survey

https://english.ftvnews.com.tw/news/2024223W03EA

2. Taiwan’s industrial development

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Economy

https://history-maps.com/story/History-of-Taiwan

3. Källförteckning: John C Copper, 02-02-2024, Taiwan 

https://www.heritage.org/defense/commentary/taiwans-status-remains-unsettled

4. National Human Rights Museum, 2017, White Terror period 

https://www.nhrm.gov.tw/w/nhrmEN/White_Terror_Period

 

 

Alicia Wu, Ordförande, Taiwan Association in Sweden

Arwin Hallberg, Specialistsjuksköterska

Beatrice Wu Engblom, Restaurangchef

David Liu, Advisory Chairperson, Taiwanese Chamber of Commerce in Sweden - Junior Chapter

Erik Hallén

Hsiang Yu Chung

Jenny Yuanyuan Wu, Universitetsadjunkt

Joana Pinheiro

Jocelyn H. Andersson

Kelly Göransson, Sjuksköterska

Kenneth Seth-Andersson

Konrad Hao, Pensionär

Rikard Engblom, Ägare Wu Engblom AB

Sultana Israt Jahan, Edito for the NetraNews

Shi Yi-fan, Filmmaker

Sten Friberg, Lärare

Tiffany Adelsten

Yi-Ting Chen, Lärare

Yongli Ku, Journalist


Taiwan Association in Sweden    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Taiwan Association in Sweden lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...