Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!

 

En av de myndigheter som har störst inflytande över synskadade människors liv är Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Missnöjet med myndigheten är stort. Det kan man bland annat läsa på olika Facebookgrupper för personer med synnedsättning. Bland annat i en grupp för punktskriftsanvändare och en för studenter med synnedsättning.

 

Myndighetens möjligheter att tillgängliggöra böcker, tidningar och annat material är beroende av storleken på anslaget man får av staten. När man kritiserar MTM måste man ha det i åtanke. Men en hel del av verksamhetens fel och brister har inte med anslagets storlek att göra utan beror på interna prioriteringar. Ställer MTM exempelvis tillräckligt höga krav på de företag man anlitar? Eller accepterar MTM dålig kvalitét? 

 

Namninsamlingen kommer att pågå fram till den 25:e oktober 2020. Man får gärna hjälpa till att göra namninsamlingen känd.

 

Vi som undertecknar namninsamlingen kräver att MTM utvecklas till att bli den myndighet som det var tänkt. En bra början är att tillmötesgå de tretton krav som ställs nedan.

 

1. MTM ska korrekturläsa det material man levererar. 

2. På Legimus, vid sökfältet kan man välja att kryssa i endast talböcker. Det ska finnas motsvarande kryssruta för enbart punktskrift.

3. Inbindningen skall vara av god kvalité så att boken går att bläddra i och att läsa om ett flertal gånger.

4. Punktskriften ska följa vedertagen standard t ex när specialtecken används.

5. Om kurslitteratur redan finns inläst, ska en student ändå ha rätt att få den både på punktskrift och i elektronisk form.

6. I punkttidningar ska det vara fullständiga innehållsförteckningar med både sidnummer och volymangivelse i varje volym.

7. Böcker på andra språk än svenska ska produceras med rätt teckentabell i punktskrift.

8. Det ska gå att välja punktskrift med förkortningar både på svenska och andra språk.

9. Tidningen Vi Punktskriftsläsare ska inte vara ett allmänt skyltfönster för MTM. Den ska handla om punktskrift.

10. Inläsare måste tala bokens språk flytande och brytningsfritt. 

11. Samtliga böcker på engelska som lästs in av personer som inte har engelska som modersmål ska bytas ut och köpas in från RNIB eller motsvarande.

12. Den nuvarande talsyntesrösten som läser in svenska böcker måste bytas ut till en som håller lika god eller bättre kvalitét än den engelska talsyntesrösten.

13. Inläsningsförslag ska gå att lämna direkt till MTM utan omväg via lokala bibliotek.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Finn Hellman överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...