Motsättning till flytt av kättilsmåla mellanstadie

Kunskapsnämnden i karlskrona har för avsikt att besluta om en flytt av bland annat kättilsmålas mellanstadiet till spandelstorpskolan.

Beslutetsunderlaget är enligt oppositionen i nämnden ofullständig och frågan har inte ens lyfts i nämndens sammanträden.

Jag som förälder till barn i kättilsmåla protesterar här med mot att beslutet fattas 2024-03-21 och att en mer utförlig utredning görs. Det behövs mer underlag och de som påverkas behöver få sina röster.


Alexander Lektove    Kontakta namninsamlingens skapare