Namninsamling mot nedmontering av Västerviks barnomsorg!

Politikernas besparingsförslag om nedstängning av skolor på landsbygden, nedstängning av nattis och nedstängning av mindre förskolor i centrala Västervik är de första stegen i en omstrukturering av Västerviks barnomsorg med ett framtida mål om färre och större förskolor och skolor. Följden för många blir att vardagspusslet försvåras och livskvaliteten försämras.

Till fråga som rör alla barn, föräldrar, blivande föräldrar och pedagoger i Västerviks kommun. I vilken riktning vill vi gå när det gäller Västervik kommuns förskolor och skolor?

Vi som startat denna namninsamling är av uppfattningen att besparingsförslagen kommer att påverka barnomsorgen negativt. Vi tror inte att stordriftsförskolor och -skolor är den bästa lösningen på sikt för oss i Västervik. Vi vill bevara den barnomsorg som idag skänker trygghet och livskvalitet till kommunens invånare! Vi föreslår att det tas fram alternativa besparingsförslag.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sandra Starfelt lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...