Mot 3 semesterperioder i Varbergs Kommun!

"Vi vill ha kvar valmöjligheten att , utifrån verksamhetens behov , lägga önskemål om sommarsemester. Att dela in sommaren i tre semester perioder, innebär för många medarbetare att de mister flera veckor av gemensam semester och återhämtning med sin familj. Det måste finnas en bättre lösning än att dra alla över en kam , våra liv och behov ser helt olika ut och det borde gå att pussla ihop något som en majoritet kan känna sig tillfreds med. Dessutom är många av de vikarier vi förlitar oss till ej tillgängliga i börja av juni eller i slutet av augusti. Så lösningen kanske inte ligger i tre semesterperioder. Svaret på sommarens utmaning borde stavas DIALOG med arbetsgivare och mellan kollegor."