Migrationsverket beslutar om utvisning efter 8 år i Sverige. Gör om och gör rätt, ändra beslutet för Rahman och Gulbakhour! #BackaRahman

OBS! Kom ihåg att ni får ett mejl till den e-post ni anger, dit kmr ett mejl där ni bekräftar er underskrift! 

Migrationsverket har beslutat att vår 14-åriga elev, vän, klubbkompis, medmänniska och hans mamma skall utvisas från Sverige efter 8år här. Det finns ingen rimlighet i att ett barn som spenderat större delen av sitt liv i Sverige skall utvisas till ett land som inte går att jämföra med Sverige vad gäller normer, regler och trygghet.
Migrationsverket måste se det oetiska i att ett barn som gått hela sin skolgång i Sverige, har sina vänner, lärare, idrottsklubb (där han fö lagt ner större delen av sin fritid sedan han kom till Sverige tillsammans med sin mamma) och hela sitt liv här hör hemma just här. Han bor här, han har sin trygghet här - alla sina goda minnen och sin framtid här. Sverige är hemma.

Rahman och hans mamma Gulbakhour är omtycka i skolan, av idrottsklubben, av vänner och vi som känner till deras ärende är upprörda och chockerade över hur vårat land kan behandla människor så grymt. Att låna ut våra svenska vita privilegier i 8 år för att sedan säga att de ska tillbaka till landet de flydde ifrån är fruktansvärt. 

Hela skolan, klubben, lärare och vänner har stått upp för Rahman och Gulbakhour - ändå inser inte migrationsverket att deras beslut är orimligt. Det handlar om människor som är som du eller jag, som vem som helst - som nu tydligen inte räknas och gills på samma premisser som du och jag. 

Att från skolstart till årskurs 8 forma sin samhällsbild genom vår svenska skola och det svenska samhället för att sedan bli utvisad till ett land där en inte ens kan språket är ondskefullt och inkräktar på rätten till privat och familjeliv (Europakonventionen artikel 8).  Att det får ske är oacceptabelt i ett land som påstår sig stå för jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Det är väldigt många fina ord men väldigt lite som är fint i att slita loss människor från sina liv och skicka dessa till någonting som är främmande, långt ifrån det liv vi är vana vid här hemma i Sverige men också otäckt och skrämmande. 

Vi kräver att migrationsverket ser över sitt beslut och ändrar det till ett bifall! 
Vi kan inte förstå att någon vill utvisa vår elev, våra vänner, vår klubbkompis och våra medmänniskor på det här sättet och vi ser inga andra alternativ än att de får fortsätta gå i skolan, arbeta och leva i Sverige som de gjort under 8 års tid! 

Barnkonventionen, Europakonventionen och Mänskliga rättigheter ska gälla alla oavsett om en är född i Sverige eller blev en del av vårat samhälle senare. 

Skriv under nu, det är bråttom! OBS! Kom ihåg att ni får ett mejl till den e-post ni anger, dit kmr ett mejl där ni bekräftar er underskrift! 

Nsd och Kuriren har tidigare skrivit om Rahman och Gulbakhour. Nov - 17
http://www.kuriren.nu/nyheter/hela-skolan-kampar-for-sin-kamrat-nm4689625.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/hela-skolan-kampar-for-sin-kamrat-nm4689625.aspx

Uppdatering: 

Nsd och kuriren 10/2 - 18
http://www.nsd.se/nyheter/fortsatt-kamp-for-14-arige-rahman-nm4761101.aspx
http://www.kuriren.nu/nyheter/fortsatt-kamp-for-14-arige-rahman-nm4761101.aspx


Svt skriver om detta på svt.se och sänder på Norrbottens lokala nyheter. 16/2-18

https://www.svtplay.se/video/17044090/lokala-nyheter-norrbotten/svt-nyheter-norrbotten-16-feb-18-30-1?start=auto&tab=2018

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/14-aring-utvisas-efter-atta-ar-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/emil-rahman-ar-som-bror-till-mig

 

 


Nadia Hill, Susanne Hansson, Gällivare    Kontakta namninsamlingens skapare