Basinkomst / Medborgarlön (Basic Income / UBI / Citizen's Pay/Dividend) - more current now and in the future than EVER!

Basic_Income_Europe1.jpg

 

In English first and Swedish furthest down.

(PLEASE don't neglect English to Swedish translating!

I haven't had the time etc. to do so myself, links included.)

 

 • If You, I or we leave no other legacy to the world, THIS is it !!!
 • PLEASE _SHARE_ THIS PETITION ON BLOGS, VLOGS, PODCASTS etc.!
  • På engelska först, och svenska längst ner.
  • VÄNLIGEN _DELA_ DENNA NAMNINSAMLING PÅ BLOGGAR, VLOGGAR PODCASTS etc.!

   

  I'm running this petition NOT of concern of myself, but my fellow EU citizens, the world, and it's future generations.

  SERIOUS comments / suggestions ?

  ONLY here, or via Facebook Messenger, please.

   

   --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  --- --- --- 

  Do not attack any political party, or any individual. If such still occurs is, it WILL be reported and have repercussions!

  SIGNING = FREE! AND WITH FULLY PROTECTED INTEGRITY, POLITICALLY INDEPENDENT AND NEUTRAL !  :-)

 • Basic Income / Citizen's pay is needed today, and probably more so in the future: The "social contract" is broken, and constant "rationalization" and constant "streamlining" in the labor market and in welfare, make more and more jobs likely to disappear, and more people will become economically vulnerable.

 • In addition, there is LEGITIMATE research that BOTH "developed" and "underdeveloped" countries already today gain on basic income, thus simply net profiting.

 • Entire societies benefit from it, and people will not be "lazy" / "choose the sofa".

 • Rather, most help other people in need, by essentially volunteer work, in society and with relatives with unfulfilled needs.

 • OR, if personal capacity allows: remain in the workforce.

 • Drug abuse, including the "mildest" substance
 • (Alcohol)...? Homelessness...?
 • Think enough about such social and individual problems enough, and You'll easily figure out the root cause: socioeconomic and social stress. the latter often CAUSED by socioeconomic stress.

 

ALL this has support in ALL serious research.

See below for all others and my currently collected information on Basic Income:

 

Basic Income Europe :

https://www.ubie.org/

 Basic Income Globally :

https://basicincome.org/

 

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_advocates_of_basic_income

 

United Nations (UN) endorsement :

https://basicincome.org/news/2018/09/un-secretary-general-endorses-ubi/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-10/swiss-village-says-yes-to-2-500-franc-a-month-free-money-trial

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/universal-basic-income-ubi-france-presidential-candidates-socialist

https://basicincome.org/topic/france/-monthly-all-french-citizens-a7530771.html%3famp

 

Seminar discussions : 

https://youtu.be/A2aBKnr3Ep4

 

Demonstrations and so forth of  current robotics :

https://youtu.be/ARpd5J5gDMk

 https://www.bostondynamics.com

 

 • IN SHORT:

 • NEITHER "developed" nor "underdeveloped" countries can or should remain in the illusion of "eternal growth" in ALL markets, nor in market economy as the solution for EVERYONE'S lives and sustainance.
 • Sign up if you agree and want politicians to introduce this, at least on trial and with evaluation!

   

  I was at first concerned about petition regulations in both Sweden and EU, but have now looked it up... so this petition WILL be re-modeled for the EU parliament and handed over there as well ! :-)

  At least France and Italy is already officially on the go !

  I PROMISE You all I will bring this to the EU Parliament !

 

 # # #  # # #  # # #  # # #  # # #  # # # 

 

SWEDISH / svenska :

 

God ton, alltså inga påhopp eller liknande.

.. Påhopp vare sig på partier, eller individer :

Görs sådant, kan anmälan göras om grovt nog.

 

NAMNUNDERSKRIFT = GRATIS!

OCH med fullt skyddad integritet, och POLITISKT OBEROENDE!

  --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  --- --- --- 

 

Basinkomst / UBI / Medborgarlön behövs idag, och troligen ännu mer i framtiden

Först:

MYCKET och ganska aggressiv kritik MOT Basinkomst kommer från "särintressen"... Jag har sett detta tillta KRAFTIGT den senaste tiden, "mystiskt" nog samtidigt som Basinkomst / Medborgarlön uppmärksammats mer och mer i media.

Gör INTE misstaget att ta motargumenten på för stort allvar!

De kommer som sagt från "särintressen", i detta fall främst från alla som känner sig hotade av en RIKTIG reform av välfärden.

 

 • "Samhällskontraktet" är trasigt, på FLERA sätt (och med risk att inte kunna återupprättas p.g.a. teknologiska framsteg samt samhällelig omvälvning den innebär.

 • Ständig"rationalisering" och effektivisering på arbetsmarknaden och i välfärd, gör att fler och fler arbeten sannolikt rent av försvinner, och fler blir ekonomiskt utsatta.

 • "Arbetslinjen" i sin hittills kända form är sannolikt fel politisk väg att gå. Betänk även att vare sig medborgares inkomst kommer från förvärvsarbete eller stöd, så innebär just GARANTIN om en inkomst att "det nationalekonomiska hjulet" snurrar på, som sig bör!

 •  

   

  Många i samhället blandar fortfarande ihop Basinkomst med Medborgarlön, och ser båda idéerna som "socialistiska tokigheter".

  Kortfattat (då utförligare information finns på de för konceptet Basinkomst länkade sajterna, se nedan)...

  Basinkomst har sin grund i det gamla begreppet Medborgarlön. Medborgarlön, till punkt och pricka, har mig veterligen aldrig testats så bra som Basinkomst.

 • Resultaten från olika hörn i vår värld, har hittills varit anmärkningsvärt GODA !

  Särskilt förvånande kanske för de som av ideologiska/andra förändrings-förhinder instinktivt fäktar bort Basinkomst, på grund av omedelbar koppling till Medborgarlön och socialism, eller möjligen till och med Kommunism... men ingetera eller, ideologiskt överhuvudtaget!

  Basinkomst är alltså, som ni kommer se vid egen genomgång av informationen som nedan länkade sajter/sidor innehåller.

  Sammanfattningsvis:

  * Friare koncept gällande möjligheter att justera parametrar under tester och reell körning.

  * En grundtrygghet för samtliga invånare,och som kan antingen ersätta eventuellt befintliga skyddsnät, eller komplettera.

   En STOR mening med Basinkomst är dels att finansiera den billigare än tidigare välfärd, bland annat genom att minska arbetsbörda hos personal, chefer, företag/offentlig versamheter SAMT mottagare av Basinkomst (betänk att det är bättre för både samhällen och individer att sistnämna bara behöver vända sig till EN myndighet/institution för grundtrygghet och oavsett situation.

  Basinkomst är helt enkelt en raffinerad grundtrygghet samt samhällelig reform, som bör innebära BESPARING i både sociala försäkringar/garantier (inklusive sjuk- och arbetslöshets-försäkring, samt kriminalvård med mera) i alla deltagande länder).

  Således:

  * En av ambitionerna är införande utan att något mer till statskassan dras bland alla skatter. Tvärtom så bör den ge även nationalekonomisk fördel, då den BESPARAR vid väl planerad och bra implementering.

  * Den ÄR ekonomiskt gångbar, sett från alla tänkbaras håll och i nationalekonomiskt perspektiv, och redan påvisats i forskning och tester i verkliga samhällen.

  Den bär med sig att, åtminstone periodiskt, pröva effektiviteten (också att pröva "effektiviserings-effekt"... och övergång från BI (Basic Income) till bredare UBI (Universal Basic Income) :

  UBI finns att läsa om på Internet, men sammanfattat :

  * Är också Basinkomst, men med helt ovillkorad och fullskalig implementering, därav *Universal". Nu är antagligen väldigt få länder mogna och redo för mer än "funktions-tester" idag.

  UBI kräver sannolikt en historisk utveckling och nivå av total fred och respekt i hela världen.

  Det vi bör fortsätta göra nu är att låta AI lära sig mer än vi människor idag har och kan (singulariteten). Då kan vi helt enkelt be AI (Artificiell Intelligens) att tänka igenom först nödvändiga del-lösningar åt oss. Jag ber härmed främst skeptikerna att betänka innebörden av garanterad köpkraft hos befolkningen, och vad det innebär kontra eroderande köpkraft samt grundtrygghet... och färre som hamnar i kriminalitet, missbruk, kistan. "Win-win situation" :-)

 • Basinkomst ÄR BÄSTA LÖSNINGEN på många av dagens problem, ju mer man tänker på de positiva följderna med mera, desto mer inser man detta.

 • Problem då? LÅNGT färre, och mindre kontra nationalekonomiska fördelar, INKLUSIVE medborgarnas frihet och trygghet (där det ju visats om och om igen att BRISTFÄLLIGHET pressar människor, inte sällan till individuellt OCH samhälleligt kontraproduktiva effekter).

 

Det finns _mycket_, och mycket LEGITIM, forskning på att både västländer och utvecklingsländer redan idag TJÄNAR på Basinkomst, nettovinst alltså!

HELA samhällen tjänar på Basinkomst, och människor blir inte "lata" / "väljer soffan" bara för de KAN. Den människo-synen är bevisligen antropologiskt felaktig..... ;-)

Samhällen byggs i grunden av individer, som i sin tur bidrar till samhällens och företags utveckling, så ju tryggare individer... desto stabilare samhällen och företag.

De flesta människor bidrar frivilligt i samhället, och hos / med anhöriga. De flesta med arbete skulle även fortsätta arbeta "trots" denna grundtrygghet.

ALLT detta har stöd i ALL seriös forskning.

Försök har redan gjorts i utvärderingssyfte, Finland är mest känt. Schweiz har valt att prova, Frankrike likaså och nyligen uttalades detsamma av Italien.

För övrigt har bland annat delstaten Alaska, samt regioner i Afrika, haft konceptet igång ganska länge utan planer på att avbryta.

 

Individers sociala problem, som hemlöshet och drog-användning, inklusive den "mildaste" substansen (Alkohol)...?

Tänk några varv, så ser du lätt roten till detta onda:

Social stress. Oftast orsakad av socioekonomisk stress, till stor del p.g.a. svårigheter att få arbete, men även ens Försörjningsstöd (alltså inte SÅ konstigt att vissa blir uteliggare... Samhället ställer krav på ALLA, vilka färre och färre kan uppfylla).

Få missbrukare börjar för att de tycker det är kul, utan för att de inte ser andra möjligheter att fly sina missöden.

Dessa problem drabbar för övrigt både sjuka, arbetslösa och arbetande. Det finns onyktra i "arbetskåren", ett farligt problem som nog behöver fler sociala reformer än enbart skifte från "nålsögon" som nuvarande system inom Socialförsäkringen innebär.

Nuvarande Socialförsäkrings-system är både stigmatiserande, diskriminerande och ofta förödmjukande, och INGETDERA _hjälper_ människor särskilt bra.

 

 SLUTLIGEN:

Sverige och övriga västvärldens välfärd har historiskt grundats i industrialiseringen, som "dog" kring år 1995 enligt rigorös forskning (sedan dess gick vi över till generell IT, och nu är vi på snabb väg in i AI och robotik).

 

Skattebasen MÅSTE alltså skifta till större andel företagsbeskattning, då färre individer kan beskattas tillräckligt medan företagen fortsätter ha intäkter.

En högst angelägen utveckling vore en GLOBAL samverkan kring detta, där företags "skatteplanering" dämpas KRAFTIGT.

 

Se här för mer information om Basinkomst:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_advocates_of_basic_income

 

 

PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT OM LÖSNINGAR OCH UPPLEVDA PROBLEM HOS BÅDE INSATTA OCH OINSATTA :

 

http://schlaug.blogspot.com/2019/04/framtiden-kraver-nytt-trygghetssystem.html?m=1

 

https://facebook.com/groups/1806595522983889?view=permalink&id=2095614860748619

 

https://www.op.se/artikel/debatt/debatt-medborgarlon-ar-inte-alls-sarskilt-dyrt

 

I sig bra argument, utöver att ALLA kan självfinansiera ex.vis utbildning, företagande, m.m. UTAN lån eller bidrag :

https://www.gp.se/kultur/kultur/medborgarlön-kan-rädda-kulturen-1.14372730

 

https://www.etc.se/ekonomi/forskare-basinkomst-behover-testas-i-storre-skala/

https://www.dn.se/asikt/det-ar-dags-att-infora-basinkomst-for-alla/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/L0OrXP/det-ar-dags-att-testa-medborgarlon-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/macron-lovar-aktivitetsbaserad-basinkomst-till-alla-fransman

https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb

 

VIDARE RELEVANT :

 

https://urplay.se/serie/209752-ur-samtiden-social-innovation-summit-2018

 

Förenta Nationerna (FN) stödjer och förespråkar :

https://basicincome.org/news/2018/09/un-secretary-general-endorses-ubi/

 

Seminarium :

https://youtu.be/A2aBKnr3Ep4

 

Demonstrationer av dagens framsteg inom robotik etcetera :

https://youtu.be/ARpd5J5gDMk

 https://www.bostondynamics.com

 

Länk till denna namninsamling; digital, enkel och trygg :

 https://skrivunder.com/medborgarlon_-_aldrig_mer_aktuelltnodvandigt_an_nu_och_framtiden

 

Ett av alla partier som stödjer Basinkomst huvudsakligen :

https://www.basinkomstpartiet.org 

 

 

Skriv under om du håller med, och vill få politikerna att införa detta, åtminstone på försök och med utvärdering!

 

Först var jag tveksam kring regleringar i både Sverige och EU angående namninsamlingar, men jag har nu kontrollerat att jag kan lämna in till både Sveriges regering OCH EU-parlamentet.

Så ni har alla mitt LÖFTE att detta lyfts i EU med!