Medborgarförslag om att stoppa nedläggningen av lekplatsen "Myntslingan"

Kommunen tog för flera år sedan ett beslut om att lägga ner vissa lekplatser runt om i kommunen. Lekplatsen "Myntslingan" är en av dessa lekplatser. Lekplatsen är anpassad för åldrar 0 - 6 år och vid senaste besiktningen fanns det bara två mindre brister på en gungbräda (axialgunga) medan sandlådan, gungorna, balansredskap samt klätterställning med ruschkana var helt utan brister eller anmärkningar.

Det finns ett beslut om att lägga ner lekplatsen inom ett år och vi vill stoppa detta med ett medborgarförslag och samla in namnunderskrifter för att påvisa vårt missnöje med detta beslut.

Den "nya och fina" lekplatsen "Silverpengen" är anpassad för något större barn 7 - 12 år och då det saknas exempelvis gungor och andra roliga leksaker för mindre barn så är det ovärderligt att myntslingans lekplats får stå kvar så länge det inte finns några brister.

Vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så kommunpolitikerna får ett stort underlag att ta hänsyn till!

När ni skriver under får ni gärna fråga era barn vad de tycker och isåfall även skriva under med deras namn för att ytterligare visa på vår vilja!

Tack på förhand!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mattias Öman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...