Medborgarförslag Baldersplan

Skärmavbild_2022-09-19_kl._20_.56_.26_.png

Hej Hammarö Kommun!

Här kommer ett medborgarförslag, med bifogad namnlista, gällande utveckling av Baldersplan, i enlighet med kommunens fullmäktighetsmål ”Sveriges friskaste kommun 2030” 

Bakgrund

Enligt Hammarö kommuns hemsida står Balderplan listad som ”Fotboll gräs, tillfälligt ur bruk på grund av arbete”. Undertecknad har bott intill planen i 5år, och fått vittna om en lekplats under förfall. Fotbollsmålen har aldrig funnits, gräset har övergått i vildäng, och de senaste åren har barnen lekt emellan containrar, grushögar och avfall ifrån lyktstolpar och avloppsrör. Se bilder i Bilaga 1, “1. Baldersplan”.Den bristfälliga dräneringen innebär ständiga översvämningar, och veckor med efterföljande ler-bad. En plats som inte uppmuntrar till spontanlek, i alla fall inte med föräldrars samtycke. Åkrarna agerar som en buffertzon för de närgångna rådjuren och hjortarna, och under sommaren blev det födelseplats för 2 kid. Inte särskilt passande varken för djuren, men ett bra sätt att fylla på med fästingar intill den lilla lekplats som finns belägen på andra sidan denna djungelliknande ”fotbollsplan” Med en stor mängd barn i området, samlas kvarteret för uteträffar vid helger och högtider, men baldersplan har utgått som ett alternativ, och i stället får barnen leka vid någon av de närliggande förskolorna (som inte bör bära slitage ifrån allmänheten) eller än värre, barnen blir sittandes hemma framför skärmar. Undertecknad och representerade genom namnlistor, hädanefter benämnda ”Vi”, vill ge våra barn och övriga kommuninvånare en plats att samlas kring, en plats för spontanlek och rörelse, en plats som kan ta Hammarö närmare målet emot Sveriges friskaste kommun 2030. https://www.hammaro.se/kommun-och-politik/agenda-2030---de-globala-malen/sveriges-friskaste-kommun-2030/

Rörelse och lek

Ifrån 6års ålder är rekommendationen för aktiv rörelse 60 minuter om dagen, ett mål som möts av 20% av barnen (2020). Aktivitet och rörelse har sedan länge främjats spontant, av transportsträckor till skolan, lek i skogen och ideell verksamhet. Idag är familjernas tid mindre, biltransporter till skolan vanligare, och distansen till skogen allt längre. Möjligheten att få ta del av föreningslivet, eller annan organiserad verksamhet, är inte lika för alla, och socioekonomiska förutsättningar differentierar oss. Därmed får vuxna och barn olika förutsättningar till ett hälsosamt liv. Ifrån Kommunens egna mål kan läsas ” Det innebär bland annat att vi skapar förutsättningar för att ge våra medarbetare och Hammaröbor livskvalité och en god vardag”Baldersplan är en naturlig knytpunkt för flertalet kvarter, med förbipasserande barn och vuxna, påväg till/från skola, såväl som intill cykelbanan ”Klarälvbanan” med destinantion Mörudden. Därför önskar Vi att denna yta i kommunens markreserv (kommunens benämning enl. mailkorrespondens i ärende KC20209115) kan utvecklas till en mer anpassad yta för rörelse & lek. 

Förslag

Medborgarförslaget innebär att ytan Baldersplan utvecklas som en mötespunkt för rörelse och lek, riktat till vuxna och barn. Vi vill främja att flera kan delta i lek, och att vuxnas rörelse kan motivera barn och unga. Vi ser även förslaget som ett steg i ökat socialt samspel efter pandemins svåra år, där distansen emellan familjer har växt, och ensamheten i hushållen ökat. 

Förslaget består av en utbyggnad av hela Baldersplan, indelat i 4st zoner. UtegymLekplatsBollspelParkeringKonceptbilder presenteras i Bilaga 1, ”2. Konceptbilder”. 

Utegym
En zon med utegym blir en del för vuxna, och en naturlig del av den motionsrunda som ”Klarälvsbanan” idag utgör.
Placeringen emellan utegymmen i Skoghall och på Kilene, gör den strategisk och tillgänglig för en stor andel som idag blir bilburna för att träna på gym eller transportera sig till dessa platser, Ett utegym blir också en del för att få med barnen till Baldersplan, det är möjligt att aktivera sig tillsammans, utan att barnen ska leka med utrustning som är ämnade för träning (dvs. lekplats/bollplan).
Hela familjen, eller enskilda vuxna kan njuta av träning i närheten till hemmet, på behagligt avstånd till bad-/båtplatser vid Mörudden, vilket skulle lyfta Mörudden som besöksmål. 

Lekplats
Befintlig ”lekpark” på Baldersplan består av 3st gungor & en sandlåda med tillhörande bord. Ifrån iakttagelse utnyttjas lekparken med av unga vuxna för mobilspel, än av lekande barn. Det finns inget utrymme för spontanlek eller rörelse. Vi föreslår en lekpark med en naturlig känsla, inspirerat av de nya lekplatserna på Mörmoskogens förskola samt Lunna förskola. Hinder och rutschkana-komplex bidrar till lek och fantasi hos målgruppen barn. Idag är det glest emellan de ”riktiga” lekparkerna i området, och oftast kräver de en korsning av Hovlandavägen, om man inte ska besöka förskolor efter stängning och helger. På förskolorna Ferlin och Mörtvägen märks ett stort besökstryck vid dessa tider, vilket bidrar till slitage och nedskräpning. Den stora mängden barn i åldrarna 0-6år i området kring Baldersplan har ett uppdämt behov av platser för just lek och rörelse. 

Bollspel
I förslaget ingår en zon för bollspel, en arrangerad yta med konstgräs och sarg, för flertalet bollsporter såsom fotboll, innebandy, basket och skridskor. Liknande planer kan återses hos bla. på Herrhagsskolan i Karlstad, och köps oftast som färdiga koncept. I Europa, och främst Tyskland & Nederländerna, är detta ett standardkoncept för kvartersområden. Detta bidrar till ökade möjligheter att njuta av bollsporten även utanför föreningslivet, och spontant. Samtidigt är det en möjlig plats att utnyttja för ex. klassfotboll och lägerverksamhet i kommunens regi. En sarg hindrar deltagare och bollar att hamna i trafiken, och konstgräset säkrar ett bra underlag året om. 

Parkering
Idag utgör Balderplan en parkering vid högt tryck på Mörudden, eller för vissa besök till lekplatsen. Vid en utbyggnad av Baldersplan skulle en parkering säkerställa att vägar inte blockeras, och samtidigt göra den nåbar även för de som inte tar sig fram utan bil. Jag ser fram emot ert svar!

 

3D bilder

 


Alexander Thelander    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Alexander Thelander lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...