Medborgarförslag ang snöbudget.

Till kommunen,

 

Medborgarförslag: Höjd budget för snösäsongen 24/25 för ökad framkomlighet på trottoarerna och i villakvarteren samt förbättrad tillgänglighet för bl.a hem- och räddningstjänsten.

 

Vi som medborgare i Kils kommun är medvetna om de utmaningar som den årliga snösäsongen medför. Därför framför vi detta förslag för att förbättra framkomligheten på trottoarerna och i villakvarteren, samtidigt som vi vill underlätta för hem- och räddningstjänsten att nå fram i eventuella nödsituationer.

 

Trots ansträngningar från kommunen under tidigare snösäsonger, har vi noterat att framkomligheten på våra trottoarer och i våra villakvarter fortfarande är utmanande och blir tyvärr sämre för varje år som går. Detta resulterar i svårigheter för både gångtrafikanter och bilister att ta sig fram säkert och effektivt under vintermånaderna. När trottoarerna inte plogas tillräckligt kan detta särskilt vara problematiskt för äldre, personer med funktionsvariationer och föräldrar med barnvagnar.

 

Utöver detta finns det också en fara att hem- och räddningstjänsten möter svårigheter i att nå fram till nödsituationer snabbt och effektivt vid snöfall. Varje sekund kan vara avgörande i en nödsituation och det är därför av största vikt att garantera räddningstjänstens tillgänglighet.

 

För att adressera dessa utmaningar föreslår vi att kommunen ökar budgeten till minst det dubbla för snösäsongen för 24/25. Med en höjd budget skulle kommunen kunna investera i fler och bättre plogutrustningar, öka personalresurserna, förbättra plogrutinerna och trycka ned plogbladet hela vägen mot marken. Detta skulle leda till en förbättrad och snabbare snöröjning på trottoarerna och i villakvarteren, vilket skulle underlätta för gångtrafikanter och förbättra trafiksäkerheten för både fotgängare och bilister.

 

Att öka budgeten för snösäsongen skulle också ge möjlighet att prioritera vägar och områden där hem- och räddningstjänsten upplever svårigheter med framkomligheten samt att stressen för hemtjänsten bör minska vilket kan leda till färre sjukskrivningar. Genom att hålla dessa områden fria från snö och säkerställa att hem- och räddningstjänsten kan nå fram i tid till nödsituationer, skulle vi kunna öka både invånarnas trygghet och säkerhet.

 

Vi som medborgare i Kils kommun är redo att stödja detta förslag genom att delta i medborgardrivna initiativ och samarbeta med kommunen för att säkerställa en mer framkomlig och säker snösäsong. Vi ser fram emot att kommunen beaktar och agerar på detta förslag för att förbättra vår samhällsservice och våra invånares välbefinnande.

 

Med vänliga hälsningar,

Henric Dahlöv

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Henric Dahlöv lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...