Medborgarförslag - slopa lövblåsare, klipp gräset mer sällan och satsa på ängsmarker

Medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen i Hägersten

Bli inspirerade av Huddinge kommun – slopa lövblåsare, klipp gräset mer sällan och satsa på ängsmarker

Skriv under om ni tycker det här är ett bra förslag. Ju fler som skriver på desto större effekt!

Bakgrund: Vi befinner oss mitt i en akut klimatkris och vi människor behöver ibland ta ett steg tillbaka för att den biologiska mångfalden inte ytterligare ska utarmas. Det jag önskar med det här förslaget är att kommunen utifrån den forskning som finns tänker igenom vad de gör med allmänna gräsytor.

Förslag: Mitt medborgarförslag handlar om två enkla åtgärder som skulle spara skattepengar, förbättra den biologiska mångfalden och öka välmåendet hos människor.

Åtgärd 1: Minska kraftigt ner på antalet lövblåsare. De för ett ofantligt oväsen, försämrar den biologiska mångfalden och kostar mycket, mycket pengar. Jag ser ofta tre personer plus en bil. Personerna går sedan till synes håglöst runt och blåser löv. Vad kostar en sådan trio per dag?

Åtgärd 2: Följ Huddinge kommuns exempel – klipp gräset mer sällan och plantera in ängsmarker som kräver mindre underhåll, är vackra och gynnar den biologiska mångfalden. Så här skriver Huddinge kommun: ”Genom att utveckla en mer hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta minskas transporter och klipptid för gräsklippare och därmed minskar också både avgaser och utsläpp. Dessutom gynnas pollinerare och andra insekter av ett högre gräs som tillsammans med andra växter får gå i blom. Att klippa gräset på högre höjd gör att gräs och andra växter tillåts blomma, vilket gynnar pollinerare och andra insekter. Vissa ytor kanske inte klipps alls, utan omvandlas till högväxande gräsytor och ängar”.  

 

Vinster:

  • Kommunens underhåll av allmänna ytor skulle ligga i linje med de målsättningar FN har satt upp om bevarad biologisk mångfald. 
  • Ökat välmående hos folk i området. Det finns mycket forskning som visar hur dåligt folk mår av buller och ljud. Så här skriver Folkhälsomyndigheten: ”Idag finns tydliga bevis på att buller har en negativ påverkan på prestation och inlärning, för både vuxna och barn” 
  • Spara pengar som kan användas till bättre saker, eller som leder till att invånarna betalar mindre skatt.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Fredrik Jansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...