Medborgare kräver Kim Lagerquist´s avgång som avdelningschef i Rinkeby-Kista.

År 2018 tillträde en ny avdelningschef för förskolorna i Rinkeby Kista stadsdel. Innan hon tillträde som avdelningschef i Rinkeby-kista så arbetade hon inom den privata sektorn. Kim Lagerquist skrev ett öppet brev till Stefan Löfven strax innan hon tillträde som avdelningschef där hon uttryckte sig ”Det senaste året har vårt arbete påtagligt försvårats. Den retorik ni politiker använder är bombastisk och nedvärderande.”. I själva verket så har Kim Lagerquist använt sig av en retorik som är nedvärderande och bombastisk i Rinkeby-Kista stadsdel. Dessa ord hon använder sig av i sitt brev har till slut blivit en verklig handling i organisationen.  Det räckte inte bara med det, utan hon kom med en färdig agenda och på mindre än 10 veckor från dagen hon tillträde så skulle en omorganisation vara genomförd. Det är en omorganisation och ett ledarskap som idag blivit alltmer styrande och där ingen delaktighet, inflytande från varken barn, vårdnadshavare eller medarbetare. Det får idag stora konsekvenser i Rinkeby-kista och barnen får betala priset.  Kim Lagerquist har inte bara förstört bilden av förskolan på Rinkeby-Kista stadsdel utan fråntagit det som barnen har rätt till där alla tar i hänsyn barns olika förutsättningar och inte blir jämförda med barn som växer upp i Norrmalm. En likvärdig förskola som gynnar våra barn i Rinkeby-Kista!  Sedan 2020 har 117 medarbetare slutat från förskolorna i Rinkeby-Kista stadsdel pga. Kim Lagerquist och rektorer som missbrukar sin makt och använder sig av härskarteknik som ett redskap för att leda. Mer kommer det bli om inte någon sätter stopp för detta!  

Varför måste Kim Lagerquist AVGÅ!

1. Pengar som borde läggas på barnen skickas tillbaka till staden. Förskoleenheten gick 7+ miljoner i överskott. En stadsdel som vår bör egentligen ligga på minussiffror med tanke på de utmaningar vi har.

2. Personal i Rinkeby-Kista stadsdel går på knäna för att rektorer säger att det är ett vikariestopp i stadsdelen.

3. Barnen får inte längre mat från köket utan maten lagas på en annan förskola och körs sedan ut till flera olika förskolor.

4. Barn och personal har ofrivilligt blivit vegetarianer på förskolorna i Rinkeby-Kista stadsdel.

5. Barn som har rätt till en resursperson får inte det. När vårdnadshavare ifrågasätter så sägs det “vi har ingen budget”.

6. Den lokala samverkan i som alla förskolor har fyller längre ingen funktion. Samverkan som en gång var ett beslut/förhandlingsmöte har nu blivit ett informationsmöte som fackliga får lyssna på.

7. Pengar som finns i stadsdelen och som ska läggas på att fortbilda personal försvinner vart? För personal har inte fått utbildning som stockholm stad förespråkar om på deras intranät.

8. Kim Lagerquist´s ledarskap och härskarteknik har gjort att många kompetenta rektorer och medarbetare köpts ut för att de “ifrågasätter”.

9. Kim Lagerquist besöker bara förskolorna när något måste visas upp “hur duktig rektor/avdelningschef varit i sin roll som chef” och på så vis håller ett helikopterperspektiv.

10.När medarbetare ifrågasätter olika punkter gällande arbetsmiljö eller tillvägagångssätt rektorer bedriver så får man sällan ett svar.

11. När medarbetare gör arbetsskador (IA) som gäller rektorer så tar Kim aldrig hand om ärendet utan skickar det till HR även fast ärenden kan vara allvarliga.

12. Stadsdelen har under 2 års tid haft ett förändringsarbete gällande lärmiljöerna. På förskolorna i stadsdelen har miljön för barnen ändrats minst en gång per månad. Barnen känner inte igen sina miljöer för att barnen inte får ett inflytande eller delaktighet.

13. Arbetsskador följs inte upp, de utreds inte och det tas inte fram några åtgärder.

14. Kim Lagerquist anställer fackliga ombud som biträdande rektorer.

15. Kim Lagerquist låter biträdande rektorer byta befattning utan att en tjänst annonserats ut.

16. Vikarier bokas inte in.

17. Vårdnadshavare som har barn på förskolorna i Rinkeby-Kista stadsdel har flera gånger skickat vädjan till Kim gällande hur förskolorna skötts. Kim har gång på gång ignorerat deras vädjan.

Är Kim Lagerquist kvar i stadsdelen kommer barn och medarbetare fara illa.Vi kräver därför Kim Lagerquist´s AVGÅNG omedelbart!

Barn eller personalens dagar går inte i repris och att man skall “gilla läget” kommer vi inte att acceptera.

 

Artiklar som riktar skarp kritik mot Kim Lagerquist och hennes rektorer i Rinkeby-Kista stadsdel (från Nyhetsbyrån Järva)

Artikel 1:https://www.nyhetsbyranjarva.se/om-en-forskola-i-fritt-fall/ 

Artikel 2:https://www.nyhetsbyranjarva.se/om-forskolan-vi-blev-som-marionetter/ 

Artikel 3:https://www.nyhetsbyranjarva.se/om-forskolan-sa-fort-du-oppnar-munnen-blir-du-forflyttad/ 

Artikel 4:https://www.nyhetsbyranjarva.se/om-forskolan-de-har-kidnappat-ordet-likvardighet/ 

Artikel 5:https://www.nyhetsbyranjarva.se/foraldrar-om-forskolan-hjalp-oss/ 

Artikel 6:https://www.nyhetsbyranjarva.se/hard-kritik-mot-forskolan-pa-namndmotet/ 

Artikel 7:https://www.nyhetsbyranjarva.se/vi-delar-inte-din-bild-kim-lagerquist/ 

Artikel 8:https://www.nyhetsbyranjarva.se/foraldrarna-besvikna-efter-motet-om-forskolan/ 

Artikel 9: https://www.nyhetsbyranjarva.se/vi-delar-inte-din-bild-kim-lagerquist/


Medborgare i Stockholm stad    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Medborgare i Stockholm stad lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...