Mandometerklinikerna hotas av stängning - unik och effektiv behandling mot ätstörningar riskeras - patienternas hälsa står på spel

FAB.jpg

Den första patienten kom till Mando 1993. Nu, 30 år senare, är över 2000 patienter friska från sina ätstörningar. Och Sverige har sparat 4 miljoner kronor på varje frisk patient! 

Men nu ska Region Stockholm endast satsa på den egna vården, som aldrig redovisat sina resultat och dragits med mycket stora kostnader.

Regionen tänker ta över all ätstörningsvård och påstår att vården blir jämlik och jämställd[1]. Men i stället går patienternas självbestämmande, integritet, individuella behov och delaktighet, förlorade. Kompetens och innovation föröds, till slut finns det bara en behandling kvar, den psykiatriska. 

Mandometerklinikernas patienter, anhöriga och personal har lämnats utanför alla diskussioner!  

Behandlingsresultat och ekonomiskt ansvar måste avgöra vem som ska behandla patienter med ätstörningar, inte organisatoriska påhitt och revirtänkande. 

Regionens politiker måste lyssna på oss innan beslut fattas, innan det är för sent! 

Vi protesterar mot Regionens förslag, som leder till att valfriheten försvinner, köerna ökar och patientsäkerheten försämras!  

Skriv under uppropet mot försämrad ätstörningsvård du med.

 

[1] Nivåstruktur för ätstörningsvården och konsekvenser för framtida beställningar HSN 2023-0303

 

FAB, Föreningen mot Anorexi och Bulimi
fabinfo.se

 

Obs! När du skrivit under namninsamlingen kommer ett mail skickas till din angivna e-postadress där du behöver bekräfta att det är du som skrivit under namninsamlingen. Det är viktigt att du bekräftar detta så din namnunderskrift kommer med på listan. 


Föreningen mot Anorexi och Bulimi    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föreningen mot Anorexi och Bulimi kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...