LYDNAD - EN FOLKSPORT ELLER BARA FÖR DEN YTTERSTA ELITEN

          

TACK!!!

Tack alla ni som hittils har skrivit på insamlingen för att föra lydnadssporten framåt och verkar för att sporten ska få fler utövare.

Vi har i väntan på Förbundsstyrelsens möte valt att för tillfället stänga ner möjligheten att skriva på. Om inte svaret från förbundsstyrelsen är till belåtenhet så öppnas namninsamlingen igen och vi tar då steget mot nästa instans som är Centralstyrelsen på SKK.

Tack återigen till alla 2261 personer som hittils skrivit på

 

 

         LYDNAD – EN FOLKSPORT ELLER BARA FÖR DEN YTTERSTA ELITEN?

 

Vi vill med denna namninsamling försöka påverka den utveckling vi ser i lydnadssporten och med det göra att både nya och gamla utövare fortfarande kommer trivas med att träna och tävla lydnad.

Vi anser att en Internationell bedömning kommer minska antalet utövare och vi riskerar att det blir en sport för främst elitskiktet istället för en folksport där alla på olika nivåer ska finna glädje i sitt utövande.

Sverige är unikt inom FCI med antalet utövare av sporten. Det är något som vi ska vara stolta över.

Kjell Edström, landslagsledare, svensk och internationell domare bl.a från VM i Italien 2015 beskriver skillnaden i bedömningen så här:

Den Internationella bedömningen skiljer sig en del från den Nationella. I stället för det ”pyramidsystem” vi har i Sverige där det t e x ryms ett antal missar i betyg 8 och ännu fler i en 7:a, så drar man i den Internationella bedömningen för nästan varje miss. Och har man då långsamma utföranden i praktiskt taget varenda sättande i fria följet är man nere på ett ganska lågt betyg, även om mycket annat i momentet är bra.” (1)

 I praktiken blir det i betyget nästan ingen skillnad mellan ett mycket bra utfört moment och ett betydligt sämre. Ett snyggt fritt följ kan generera en 7:a och ett betydligt sämre kan få 6,5. Det blir svårt att motivera förarna att fortsätta med lydnadssporten på de premisserna anser vi.

Så här säger domare och tävlande Jenny Wibäck i sin blogg:

"Jag känner mig överlag inte bekväm i att döma utifrån grundtänket att betyg 8 ska motsvara”Excellent”. Svenska synonymer till excellent är ”Utmärkt” eller ”Fullvärdig”. För mig känns det logiskt att utmärkta och fullvärdiga utföranden ge betyg 10 och gränsfallen 9,5.8:or vill jag ge på moment som innehåller någon form av miss – till exempel EK. Utförandensom innehåller en större miss – till exempel tugg, eller ett missat delmoment, finns då enligt regelanvisningarna betyget 7. Kvar för utföranden med ett par betydande missar, flera små,eller en riktigt stor som tex att hunden går istället för att springa, finns betygen 5-6. Jag vill använda hela skalan så att skillnaden mellan bra-knappt godkänt syns i totalpoängen och inte bara på planen."(2)

Kanske är det några som läser detta som fått höra tidigare att det är för sent att påverka, det är något som vi också trott tidigare!

Men efter att ha fått lite annan information så gör vi nu ett försök. Beslutet om vi ska ha den internationella bedömningen eller den nationella är inte fattat ännu.

Vi hoppas att du som är tävlande, domare, tävlingsledare, funktionär eller bara vill stötta oss i vår kamp för att lydnaden som folksport ska få överleva, vill ge ditt namn till denna insamling.

 

  •   Vi föreslår att Sverige ska anta de klasser och moment, undantaget inkallningsdelen (3) för gruppmomenten i (elitklassen -FCI class 3), enligt FCIs regelverk, men behålla dem nationella så att det finns möjlighet att göra ändringar om det skulle visa sig finnas en bra grund för det.    
  •     Vi föreslår att rankingtävlingar och internationella lydnadstävlingar som anordnas av brukshundklubbar om så önskas, kan vara enligt FCIs regelverk. Det är så det är i dagsläget.    

 

Du som vill vara med och påverka: Din röst behövs!!

Det räcker med ditt namn, på samma rad som efternamnet kan du skriva klubbtillhörighet och om du är tävlande, tävlingsledare, domare eller stödperson.

Dela gärna detta inlägg och prata gärna med så många som möjligt på din klubb eller med dina träningskompisar.

Vi har bestämt oss för att fortsätta namninsamlingen under hösten. Vi skickade den 25 september in skrivelsen med våra förslag och namninsamlingen till SBK:s FS (Förbundsstyrelse). Vi har lovat att uppdatera namnlistan innan detta möte som är den 10-11 oktober. Om det krävs kommer vi sen skicka alla dokument till CS/PtK SKK och då blir det en förnyelse av namnlistan igen till dom med alla nya namn som kommit till. Så hjälp oss att fortsätta få in ännu fler namn. Vi tackar för allas stöd fram tills nu och hoppas på att fler och fler kommer till. Gensvaret har varit fantastiskt.

 

  Vi kommer skicka namninsamlingen tillsammans med en skrivelse till Förbundsstyrelsen FS på SBK. Får vi där inget gehör skickar vi vidare till Centralstyrelsen CS/PTK på SKK.   Läs vår skrivelse här

 

(1)    Citatet är hämtat från Källa: http://www.high5hundkurser.se/2015/07/en-vm-domares-reflektioner/

(2)   Citatet är från Källa: http://www.jennywiback.se/2015/09/16/domartankar-inf%C3%B6r-sp%C3%A4nnande-domaruppdrag-28376157

(3)    Den inkallningsdel vi syftar på ovan sker på 10 meters avstånd med en hund i taget, efter att sitt i grupp kombinerats med platsliggning. Många förare tycker redan idag att gruppmomenten känns oroliga. Att lägga till en inkallningsdel dessutom skapar inte mer trygghet och säkerhet för våra hundar och därmed inte heller för oss förare.

 

Vi som arbetat med den här skrivelsen heter: Marlene Lundmark, tävlande, Karlshamns bk, Josef Thors, tävlande, tävlingsledare, Kungsörs bk Helene Pettersson, tävlande, tävlingsledare, domare, Botkyrka bk, Ditte Andersson, tävlande, Vadstena bk, Linda Jönsson, tävlande, Lunds bk, Suzanne von Krusenstierna, tävlande, Väsby bk