Lund För Fler!

Lund För Fler är ett kampanjarbete mellan ideella föreningar i Lund som vill att Lunds kommun ska öka och säkra det kommunala flyktingmottagandet. Vi gör det här för att visa att vi tar ställning för ett Lund För Fler.

 

 

Ta ställning du med genom att skriva under vårt medborgarförslag. I vårt medborgarförslag yrkar vi på att:

- Lunds kommun avsevärt ska utöka det nuvarande avtalet om antalet platser för mottagande så att det i högre utsträckning står i proportion till kommunens invånarantal.

- Lunds kommun ska utforma en handlingsplan som möjliggör ett utökat mottagande. Denna handlingsplan ska vara klar senast 2016.

- Handlingsplanen ska innehålla konkreta åtgärder som möjliggör ett ökat och förbättrat mottagande i Lunds kommun avseende exempelvis skola, bostäder och integration.

- Handlingsplanen ska tas fram i samverkan och dialog med ideella organisation som har kontakt med den berörda målgruppen.

·    

Hela medborgarförslaget finns att läsa här

 

Namninsamlingen kommer pågå fram till den 22 mars. Medborgarförslaget med tillhörande underskrifter kommer att lämnas in till Lunds kommun den 23 mars.

 

Läs mer om vår kampanj på:

www.lundforfler.se

www.facebook.com/lundforfler

 

Organisationer som redan tagit ställning:

Rädda Barnen Lund

Röda Korsets Ungdomsförbund Lund

Tamam Lund

Lunds FN-förening

Ensamkommandes förbund

Tillsammans för Lund

Sveriges Ensamkommande Förening Malmö

Individuell Människohjälp Lund

Ándale