Låt LUBU Leva!

VI anser att LUBU - Luleå barn och ungdomsteaterfestival är väldigt viktig för kultur och teaterlivet i Norrbotten, Norrland och Barents. Dels är det en festival som låter barn och ungdomar från hela Norrbotten se kvalitativ scenkonst, det är därför viktigt att fortsätta med gratis bussar för en jämlik behandling för alla barn och ungdomar, oavsett hemort. För lärare och elever ger LUBU en fantastisk möjlighet till diskussion och upplevelse i en kreativ kombination.

Dels är LUBU en viktig mötesplats för scenkonstproducenter, scenkonstarrangörer, scenkonsförmedlare och ansvariga scenkonstsamordnare från hela Barnetsområdet. Med alla språk och kulturer som finns i vårt område är det en viktig plattform för scenkonstens mångfald. LUBU har ingen motsvarighet i Sverige i dag och är därför väl värt att bevara och satsa på.

Vi uppmanar Norrbottens Läns Landsting, Luleå kommun och andra tänkbara bidragsgivare att ge LUBU ekonomiska möjligheter att fortsätta vara en viktig samlingspunkt vartannat år - för oss alla.


Riksteatern Norrbotten    Kontakta namninsamlingens skapare