Lös konflikten i Vänsterpartiet

Detta upprop skickades 14 oktober till Vänsterpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp. Då hade över 150 personer undertecknat uppropet, de allra flesta medlemmar i Vänsterpartiet. 


Skriv under du också!

Upprop

Sedan flera år tillbaka har det i medierna rapporterats om en konflikt mellan riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh och Vänsterpartiets ledning. Den politiska kärnan i konflikten handlar om synen på hedersrelaterat våld och förtryck, men det finns också en personlig sida som handlar om att Kakabaveh säger sig ha blivit utstött ur riksdagsgruppens arbetsgemenskap. Under förra mandatperioden tilldelades hon inte någon utskottsplats. I årets val blev Kakabaveh återvald till riksdagen och därtill fick hon en ansenlig mängd personröster (över 3500, näst flest efter Jonas Sjöstedt) i de båda Stockholmsvalkretsarna.

Vi var många som hoppades att den nya mandatperioden skulle innebära en nystart där gamla bråk kunde läggas till historien. Istället har vi i massmedia kunnat läsa om hur riksdagsgruppen även denna mandatperiod beslutat att Kakabaveh – som enda ledamot i gruppen – inte tilldelats någon utskottsplats, vaken som ledamot eller suppleant. Istället erbjöds hon behålla sin suppleantplats i EU-nämnden, ett uppdrag som hon uttryckligen bett valberedningen om att få byta. För Sveriges radio motiverade valberedningen sitt förslag med att ”den avgörande frågan just [är] förtroendet för varandra”. Riksdagsgruppen har ett mandat att fördela utskottsuppdrag inom sig, men politiskt förtroende är inte en intern angelägenhet för riksdagsgruppen, utan handlar först och främst om en relation till väljare och partimedlemmar.

Amineh Kakabaveh är en av Vänsterpartiets mest kända och respekterade företrädare. Hennes engagemang för kvinnors rättigheter har väckt beundran såväl inom som utanför vårt parti.  Genom att offentligt uttala att riksdagsgruppen helt saknar förtroende för Kakabaveh har Vänsterpartiets riksdagsgrupp på ett synnerligen onödigt sätt trappat upp en konflikt som dessutom leder på kollisionskurs med partiets egna medlemmar och väljare.

Redan 2016 talade partisekreteraren i massmedia om att ta hjälp av en professionell samtalskonsult för att lösa konflikten. Uppenbarligen har detta inte varit till någon nytta. Politiska motsättningar måste lösas i demokratiska samtal. Arbetsplatskonflikter, som bottnar i att någon inte tillåts delta på jämlika villkor, kan bara lösas genom att den förfördelade görs delaktig i arbetsgemenskapen. Vänsterpartiets riksdagsledamöter har alla fått ett mandat att representera vårt parti. Vi förväntar oss nu att partiledningen omgående redovisar hur de avser att lösa den uppkomna situationen, och på vilket sätt de planerar att ta tillvara Amineh Kakabavehs unika erfarenheter och kompetenser i riksdagsarbetet för den kommande mandatperioden.