Löfven och Eliasson inför rättvisa

Vi kräver att det inleds en förundersökning mot Stefan Löfven gällande att han i sin tjänsteutövning som Statsminister begått brott mot Regeringsförordningen 1 Kap. 1§, första stycket och 2§. Han kan, genom sin underlåtenhet att skydda svenska medborgare, på sannolika skäl misstänkas för anstiftan till grov misshandel, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt och mord på ett stort antal kvinnor och i några fall män. Han misstänks även på sannolika skäl, genom sina direktiv till myndigheter orsakat att åldringar, som i sig är grund för den välfärd vi haft, vräks från lägenheter de bebott i fyrtio år för att ge plats åt nytillkomna personer som icke är svenska medborgare och därmed orsakat åldringarna svårt lidande, begått brott mot 2§, första och andra stycket.

 

Vi kräver även att det inleds en förundersökning mot Dan Eliasson, vilken i sin tjänst som Rikspolischef på sannolika skäl misstänks för skyddande av brottsling och avsiktligt saboterat polisens utredningsarbete genom att införa Kod 291 i direktiven till polisen.

 

Grundlagarna är skrivna för att skydda svenska medborgare mot yttre och inre hot. Att de är grundlagar som inte med lätthet kan förändras, visar att de är till för att stabilisera rättsväsendet och förhindra lättvindiga förändringar av de värderingar och principer som är fundamentala i den svenska rättsstaten.

 

Stefan Löfven och Dan Eliasson har genom sitt agerande grovt brutit mot innebörden i grundlagen, något som med skälig misstanke kan betraktas som förräderi mot svenska folket, vilket även det bör inleda en separat förundersökning.

Svenska folket står bakom varandra, vi stöttar varandra och även det som har byggt upp våran nutid. Alla kvinnor och män skall kunna känna sig säkra ute på Sveriges vägar , Alla som bor i Sverige eller vistas i, skall rätta sig efter våra lagar och uppföra sig därefter. För vi är alla bundna utav dessa så länge vi har ett Svenskt medborgarskap eller befinner oss i Sverige . Dan Eliasson har gjort Sverige osäkert, Polisen skall upprätthålla ordning och Sveriges Lagar, Våran poliskår är havererad.

Stefan Lövfen, vi är starkt besvikna på dig, då , som ovanför hänvisar till, har begått brott mot Sveriges folk. Du agerar ej efter Svenska folkets intresse utan för några andra icke-Svenska intressen.

Innehar man även titel , Statsminister, och Rikspolischef. Och INTE utgår efter dessa grundlagar i TJÄNST. Så är man inte lämpad för att heller inneha dom.


#SwedenReform #SwedenISawake #Devaknafolket #LöfvenTojustice #EliassonTojustice

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Swedish People överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...