Lika rättigheter i fjällvärlden!

”Det räcker nu, bägaren har runnit över!

Vi är besvikna, arga och fruktansvärt leds på att vår fjällvärld successivt tas ifrån oss!

I alla tider har vi kunnat samsas i fjällvärlden och vi vill fortsätta ha det så. Vi har inga intentioner att förstöra för rennäringen eller störa renarna utan vi vill bara kunna nyttja våra fjäll som vi alltid kunnat!

Vi är otroligt trötta på denna särbehandlingen och nu känner vi att det får vara nog! Med alla dessa förbud begränsas allas möjligheter att få uppleva fjällvärlden, gamla som unga!

I övriga Sverige lever vi på lika villkor, så ska det även vara norr om polcirkeln!”

Håller du med? Skriv under!