Lex Yasmin - stoppa utvisningen av Yasmin

Yasmin har blivit svårt misshandlad av närstående i hemmet och trots flera orosanmälningar och omfattande dokumentation hos socialtjänsten har Yasmin inte fått den hjälp hon har rätt till. Det vill säga: rätt till ombud, rätt att bli hörd, rätt till juridiskt stöd, rätt till en egen bedömninsprocess. Hon har även rätt att stoppa (inhibera) utvisningen eftersom hennes ärende hanterats fel. Detta eftersom mycket ny information uppdagats sedan hon sökte asyl .

Barns rättssäkerhet måste förbättras under asylprocessen. Inget barn ska kunna bollas mellan myndigheter eller hamna under radarn när de uppenbart far illa. 

När Yasmins fruktansvärda omständigheter ändå uppdagats har hon ändå inte fått hjälp pga att utlänningslagen tolkas av Migrationsverket som att hon inte har rätt till skydd i Sverige. 

Yasmin riskerar nu att utvisas till samma familj där hon levt under slavliknande förhållanden och där hon hotats och misshandlats dagligen. 

Skriv under för att understryka Yasmins rätt till liv och hälsa. Skriv under för att stoppa utvisningen!

Läs mer via Aftonbladets länk:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wba6dd/yasmin-9-ska-utvisas--riskerar-liv-i-vald-och-prostitution

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Pay it forward lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...