Låt våra barn vara kvar på Kristallen

Vi känner en oro inför höstens omorganisering. Alla barn på Kristallen tvingas byta avdelning till synes helt utan anledning. Vi upplever att ni gång på gång ändrar om i organisationen och att det är barnen som blir drabbade då de hela tiden måste byta pedagoger och miljö och inte får ha kvar den trygghet som de så väl behöver under småbarnsåren i förskolan. Lika så känner vi vårdnadshavare att vi vill kunna känna trygghet i att våra barn får gå kvar med de pedagoger som de känner så väl och som vet vad de har för behov och preferenser. 

Vi vill att ni ändrar om beslutet att flytta alla barn från kristallen. Om barngrupperna nu ska vara 3-5 år, låt våra 4 åringar vara kvar med de pedagoger de älskar och känner de sista åren på förskolan. Låt dem slippa tvingas byta grupp och avdelning. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Melissa Svenhard kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag ger Melissa Svenhard tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...