Låt Süperstar Orkestars trummis stanna i Sverige!

Martin Memetovic är rom från Serbien, 25 år gammal – och perfekt svenne. Han har två små barn, som är födda i Sverige, med sin nuvarande fru. Han har uppehållstillstånd, svenskt personnummer och arbetar som ansvarig för drickaavdelningen på Coop Forum i Trollhättan. Han pratar bra svenska och amorterar på de sjukhusräkningar familjen fått när barnen blivit sjuka.

Martin är dessutom en gudabenådad musiker. En trummis som saknar motstycke i Sverige. Han spelar i det kända balkanbrassbandet Süperstar Orkestar och hans betydelse för balkankulturen i Sverige är därmed enorm.

Nu vill Migrationsdomstolen dra tillbaka hans uppehållstillstånd.

Martin kom till Sverige från Serbien i september 2008. Här gifte han sig, och i slutet av samma år började han studera svenska på SFI. Han lärde sig språket utan problem och ungefär samtidigt började han spela trummor med Süperstar Orkestar.

Två år senare födde Martins dåvarande fru ett barn. Men det visade sig att det inte var Martin som var pappa till barnet, utan att hans fru varit otrogen mot Martin. Med sitt ex... Av förklarliga skäl ville Martin skilja sig, men hans fru motsatte sig det och skrev till Migrationsverket och hävdade att Martin ingått skenäktenskap med henne.

På dessa grunder vill man nu utvisa Martin. Det går vi inte med på. Martin Memetovic är en tillgång för Sverige –såväl privat som professionellt. Därför ber vi att du sätter ditt namn på namnlistan för att hjälpa Martin att få stanna i Sverige. Därmed bidrar du till att uppmärksamma Martins situation, så att kammarrätten tar upp hans ärende och omprövar tidigare beslut.

Stort tack!

 

/Süperstar Orkestar


Süperstar Orkestar    Kontakta namninsamlingens skapare