Låt rullstolsburna Ibrahim stanna!

20201126_164018.jpgIbrahim al Waheed i Halmstad är 7 år gammal. Han har bott i Sverige sen 6 år tillbaka. Ibrahim är rullstolsburen och kan inte leva ett normalt liv utan sina hjälpmedel. Barnkonventionen, som är svensk lag, är tydlig med att man ska se till barnens bästa i alla lägen, och ändå ska han utvisas till ett land där han kan inte leva ett normalt liv. Det som gör det än värre är att hans hjälpmedel inte kommer komma med.

Denna namninsamling är enkel, i första hand se till att Ibrahim särskilda behov och låta honom stanna i Sverige som kan ge han rätt förutsättningar att få ett blomstrande liv. 

I andra hand ska hans hjälpmedel komma honom till del, det är Sveriges skyldighet att se till att hjälpa alla barn och skapa rätt förutsättningar. De ska med!