Låt Olga stanna i Sverige!

Olga kom till Sverige från Ryssland för snart 7 år sedan som ensamkommande ungdom. Sedan dess har Olga både hunnit ta studenten och att arbeta på förskolor. Olga har blivit antagen till universitetet till hösten. Olga har genom åren fått en stark anknytning till Sverige genom jobb och nätverk av vänner .            

Olga lider av sjukdomen neurofibromatos typ 1. Här i Sverige kan Olga få den vård som hon behöver men om hon blir utvisad till Ryssland så har hon inte möjlighet till samma vård. Sjukdomen enligt läkarna är för Olga livshotande och kan leda till cancer. Olga riskerar också diskriminering i Ryssland på grund av sjukdomen.

Olga är en engagerad person som kämpar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering, speciellt mot diskriminering av kvinnor och barn. Olga har också varit aktiv och stöttat HBTQ-rättigheter både i Sverige men även i Ryssland under tiden som hon har bott här vilket kan leda till svårigheter för henne i Ryssland.

Olga har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Skriv under och hjälp oss att försöka påverka Olgas situation. Olga vill berätta sin historia för allmänheten och hon har varit med och skrivit denna texten.  Resized_20170602_103058_1549305380819.jpg