RÖSTA OM ATT NATURUM OCH KONSTHALL SKA VARA KVAR PÅ FALSTERBO STRANDBAD!

OBS: Vi går nu över till att arbeta med en riktig folkomröstning. Moderaterna ville inte diskutera frågan med oss och väljer tyvärr att fortsätta. En folkomröstning kräver att man signerar protesten för hand samt uppger sitt fulla personnummer. Personnummer med fyra sista är offentliga uppgifter och det är därmed ingen extra risk för er att ni uppger det i detta sammanhang. Här finner ni blanketten för nedladdning https://www.falsterbonaset.se/bevara-naturum-och-konsthall. Det går även att hämta blankett, signera på plats och lägga i brevlåda på Södra Sparvstyckevägen 59 i Skanör samt Harrisvägen 23 i Höllviken.

 

EN NEDLÄGGNING AV NATURUM OCH KONSTHALL ÄR ENLIGT OSS EN FÖR STOR FRÅGA FÖR ATT BARA KLUBBAS IGENOM SOM EN DEL AV ETT BUDGETBESLUT! FRÅGAN BERÖR ÄVEN HUR VI VÄRDERAR VÅR NATUR OCH KULTUR. FOLKETS RÖST I KOMMUNEN MÅSTE FÅ GÖRA SIG HÖRD FÖRE BESLUT, OAVSETT PARTIFÄRG.

Denna namninsamling är ämnad för folkbokförda i Vellinge kommun. Vårt mål är att använda insamlingen som ett argument inför debatten i Kommunfullmäktige 9 november. Vid 2700 namnunderskrifter kan insamlingen användas som grund för en folkomröstning*. Vi  kommer då att kontakta er för att ni ska signera er protest. Det krävs för att underlaget ska bli legitimt.

VIKTIGT: Ni måste uppge för- och efternamn samt bostadsort i Vellinge kommun. Glöm inte att bekräfta er signatur via den mejladress ni uppgivit.

*Den namninsamling som så framgångsrikt fick in 6000 underskrifter kan tyvärr inte selektera kommun/ort. Det krävs för en folkomröstning samt i den lokala politiska debatten.

NATUREN OCH KONSTEN FÅR INTE RUM! VI SÄGER NEJ TILL PLANERNA ATT LÄGGA NER NATURUM OCH KONSTHALL PÅ FALSTERBO STRANDBAD!

 

Vi lokala natur- och kulturföreningar vill att naturum och konsthall får vara kvar på Strandbaden! Vi vill…

- diskutera en framtida utveckling och satsning i samtal med den mycket kompetenta personalen.

-  se över resurser och effektiviseringar tillsammans. Vi har ett stort nätverk av kompetenta och erfarna experter och sakkunniga. Ensam är inte stark!

-  se naturum och konsthall som tillgångar som genererar intäkter och inte bara kostnader. Vinsterna av utbildning/pedagogik i de båda verksamheterna är mätbara liksom även varumärkesfördelar.

-  betrakta ett fast natur- och kulturcenter** som en del av varumärket Falsterbonäset och Vellinge kommun. Ett varumärke som långsiktigt genererar ett större värde än uthyrning av lokalerna till konferenser eller liknande verksamhet. 

**En kommersiell satsning på Strandbaden kan givetvis leva i lönsam harmoni med ett natur- och kulturcenter. Det finns många goda exempel på det både i Sverige och internationellt.

 

BAKGRUND OCH FAKTA

Åtta av tio boende har i undersökningar angivit naturen som den främsta anledningen till att de valt att bosätta sig i Vellinge kommun! En nedläggning av naturum och konsthall sänder ut starka signaler om att natur och kultur måste träda åt sidan och enbart betraktas som kostnader. Detta är ett stort steg i fel riktning och innebär att kommunens attraktionskraft försvagas och påverkar kommunens varumärke negativt.

NATURUM OCH KONSTHALLEN

Falsterbonäset är en av Nordeuropas finaste flyttfågellokaler och attraherar besökare från när och fjärran vid alla årstider. Naturum och konsthall på Falsterbo Strandbad hade under förra året 289 öppetdagar med ca 54 800 besök. Naturum hade under året 107 grupper bokade för naturvägledning och totalt 118 exkursioner genomfördes. Samtidigt har Corona-situationen och de hotande klimatförändringarna aktualiserat vårt grundläggande behov av natur och kultur.

 

https://www.sydsvenskan.se/2020-09-21/naturumchefen-om-planerade-stangningen-pa-falsterbo

https://www.expressen.se/kvallsposten/vellinge-vill-stanga-naturum-far-hard-kritik-at-helvete/

https://www.natursidan.se/nyheter/naturum-falsterbo-hotas-av-stangning-efter-fyra-ar-ska-bli-spa/


Falsterbonäsets Naturvårdsförening/FNF    Kontakta namninsamlingens skapare