Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under skolans renovering!

Vi vill att de nyrenoverade lokalerna på Kyllared ska användas som evakueringsskola, för så många som möjligt men främst för de yngsta eleverna. På så sätt får de fortsätta vara i Brämhult och i både skolans och elevernas vanliga närmiljö.
Nu tas frågan upp på nytt på miljö-, grundeskole- och lokalförsörjningsnämnden på tisdag. Visa ditt stöd och skriv på här!

Bakgrund: Myråsskolan skall renoveras under en tidsperoid av 1,5 - 2 år och enligt aktuellt förslag ska då skolans elever flyttas till lokaler på Gässlösa och Björkängsskolan. Frågan om lokalerna på Kyllared kan fungera som evakueringsskola när Myråsskolan stänger för ombyggnad är väckt igen. Myråsskolan har riktat frågan till våra politiker och de kommer involvera miljö-, grundeskole- och lokalförsörjningsnämnden och ha ett möte i början av nästa vecka.

Argument:
*Närhet till hem och elevernas vanliga omgivningar
*Minskade transporter vilket är positivt för bland annat miljön
*Nyttja befintliga lokaler som annars står tomma
*En säkrare trafikmiljö eftersom skolskjuts inte blir nödvändig i lika stor utsträckning
*En trolig stor kostnadsbesparing både för minskad skolskjuts och användande av befintliga väl anpassade lokaler
*En förhoppning att fritids är i samma lokaler som skolans lokaler på Kyllared
*...listan kan göras än länge

Visa ditt stöd och skriv på här!
 


Myråsskolans föräldraförening genom Sofia Claesson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Myråsskolans föräldraförening genom Sofia Claesson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook